česky  čs
english  en
Identifikace technologických procesů (W37A001)
Katedra:ústav přístrojové a řídící techniky (12110)
Zkratka:Schválen:16.05.2007
Platí do: ??Rozsah:6P+0C
Semestr:Z,LKredity:
Zakončení:ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Předmět je zaměřen na vysvětlení základních identifikačních metod pro získání matematického popisu deterministického nebo stochastického sytému. Podrobněji je vysvětlena experimentální identifikace především lineárních stochastických i deterministických dynamických systémů. Pozornost je také věnována numerickému řešení identifikačních algoritmů. Uvedené identifikační postupy jsou soustředěny především na nejčastěji v praxi využívané metody při identifikaci technologických procesů.
Osnova
1) Základní pojmy a rozdělení identifikačních metod
2) Časově invariantní lineární systémy
3) Experimentální identifikace neparametrických modelů
4) Popis signálů zobrazením ve frekvenční oblasti
5) Spojité a diskrétní modely lineárních časově invariantních systémů
6) Odhad parametrických modelů z neparametrických modelů
7) Metoda nejmenších čtverců pro odhad parametrů
8) Numerická řešení pro odhad metodou nejmenších čtverců
9) Metoda maximální věrohodnosti
10) Rekurzivní metody odhadu
11) Modely ARMA, AR, MA, ARX, OE, ARMAX, BJ
12) Jednokroková a vícekroková predikce výstupu
13) Identifikace v uzavřené smyčce
14) Identifikace technologických procesů v praxi
Osnova cvičení
Řešení projektu zaměřeného na identifikaci vybrané laboratorní úlohy různými identifikačními postupy.
Literatura
M. Hofreiter: Identifikace systémů I, ČVUT,2009.
L. Ljung: System Identification - Theory for the User, Prentice Hall PTR, 1999.
P. Noskievič: Modelování a identifikace systémů, MONTANEX a.s., 1999.
J. Soukup: Identifikace soustav, SNTL, 1990.
Y. Zhu: Multivariable System Identification for Process Control, Elsevier Science Ltd., 2001.
Požadavky
Předpokládá se znalost základů z automatického řízení a zkušenost z programovým prostředím Matlab.
Klíčová slova
identifikace, model, lineární,nelineární, predikce, proces. korelace, spektrum, regrese, odhad
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)