Vybrané statě z automatického řízení (W37O003)
Katedra:ústav přístrojové a řídící techniky (12110)
Zkratka:Schválen:16.05.2007
Platí do: ??Rozsah:60
Semestr:Z,LKredity:
Zakončení:ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Číslicová regulace - principy funkce a porovnání se spojitou (analogovou) regulací s hlediska použití teoretických nástrojů pro analýzu a syntézu. Příklady řešení obvodů z oblasti polohových servomechanismů, leteckých otorů a turbokompresorů. Využití simulační a návrhové podpory v MATLABu. Optimalizace parametrů a struktury s ohledem na saturaci akčních zásahů. Obvody se složitější strukturou (rozvětvené, víceparametrové, se stavovou zpětnou vazbou). Specifické problémy popisu a návrhu, speciální funkce - rozvazbení, kompenzace.

Osnova
1.Číslicová a analogová regulace - teoretická a praktická optimalizace funkce, zabezpečení podpůrných funkcí jako je samoseřizování, autodetekce závad (např. senzoru regulované veličiny), saturace akčního zásahu, filtrace signálů atd..
2. Obvody se složitější strukturou (rozvětvené, víceparametrové, se stavovou
zpětnou vazbou) - specifické problémy popisu a návrhu speciálních funkcí
rozvazbení, kompenzace poruch, seřizování při interakci.
3. Příklady řešení regulačních obvodů a jejich modelování z oblasti polohových servomechanismů, leteckých motorů a turbokompresorů, tepelně-energetických zařízení..
4. Využití simulační a návrhové podpory pomocí programu MATLAB a SIMULINK, typické optimalizační postupy.
Osnova cvičení
Cvičení tvoří příklady řešené v rámci přednášek a zejména výzkumná zpráva na dohodnuté individuální téma.
Literatura
Šulc B., Vítečková M.: Teorie a praxe návrhu regulačních obvodů. Monografie. Vydavatelství ČVUT v Praze, 2004.
Požadavky
Číslicová a analogová regulace - teoretická a praktická optimalizace funkce

Obvody se složitější strukturou a specifické problémy popisu a návrhu

Příklady řešení regulačních obvodů a jejich modelování z oblasti polohových servomechanismů, leteckých motorů a turbokompresorů, tepelně-energetických zařízení

Využití programu MATLAB a SIMULINK
Klíčová slova
regulace, analýza a syntéza vlastností regulačního obvodu, pokročilé návrhové a simulační postupy
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 25.7.2024, 21:09 © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)