česky  čs
english  en
Identifikace technologických procesů (W37OZ001)
Katedra:ústav přístrojové a řídící techniky (12110)
Zkratka:Schválen:27.01.2021
Platí do: ??Rozsah:78P
Semestr:Kredity:
Zakončení:ZKJazyk výuky:CS
Anotace
• Základní pojmy a rozdělení identifikačních metod
• Časově invariantní lineární systémy
• Experimentální identifikace neparametrických modelů
• Popis signálů zobrazením ve frekvenční oblasti
• Spojité a diskrétní modely lineárních časově invariantních systémů
• Odhad parametrických modelů z neparametrických modelů
• Metoda nejmenších čtverců pro odhad parametrů
• Numerická řešení pro odhad metodou nejmenších čtverců
• Metoda maximální věrohodnosti
• Rekurzivní metody odhadu
• Modely ARMA, AR, MA, ARX, OE, ARMAX, BJ
• Jednokroková a vícekroková predikce výstupu
• Identifikace v uzavřené smyčce
• Identifikace technologických procesů v praxi
Osnova
Literatura
• M. Hofreiter: Identifikace systémů I, ČVUT, 2009.
• L. Ljung: System Identification - Theory for the User, Prentice Hall PTR, 1999.
• P. Noskievič: Modelování a identifikace systémů, MONTANEX a.s., 1999.
• L. Ljung: System Identification - Theory for the User, Prentice Hall PTR, 1999.
• P. Noskievič: Modelování a identifikace systémů, MONTANEX a.s., 1999.
• R. Pintelon, J. Schoukens: System Identification-A Frequency Domain Approach, IEEE Press, 2001.
• https://moodle-vyuka.cvut.cz/
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)