Inženýrské aplikace teorie systémů s dopravním zpožděním (W37OZ002)
Katedra:ústav přístrojové a řídící techniky (12110)
Zkratka:Schválen:27.01.2021
Platí do: ??Rozsah:78P
Semestr:Kredity:
Zakončení:ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Předmět je zaměřen na využití moderní teorie systémů se zpožděním v inženýrských, především strojařských aplikacích. Po seznámení s vlastnostmi dané třídy systémů nekonečného řádu, a přehledu principů syntézy řízení, je pozornost věnována rozboru konkrétních problémů z inženýrské praxe.
Osnova
• Systémy s distribuovanými parametry a jejich popis pomocí systémů se zpožděním, klasifikace a struktura modelů se zpožděním
• Syntéza matematického modelu systému se zpožděním
• Spektrální a frekvenční vlastnosti systému se zpožděním, stabilita retardovaného systému
• Silná stabilita neutrálních systémů se zpožděním
• Návrh regulátoru končeného řádu metodou přiřazení spektra – metoda spektrální optimalizace
• Návrh systémů řízení založený na kompenzaci zpoždění, Smithův prediktor a jeho robustní verze
• Metoda vnitřního modelu pro systémy se zpožděním
• Modelování a řízení distribuovaných systémů s transportními zpožděními, rozvodné sítě, teplonosné potrubní systémy
• Vznik samobuzených vibrací vlivem zpoždění v procesech soustružení a frézování
• Algoritmy se zpožděním v systémech tlumení vibrací, zpožděný rezonátor
• Kompenzace kmitavých módů flexibilních systémů pomocí tvarovačů signálu se zpožděními
• Tele-operační řízení robotů s komunikačním zpožděním
Literatura
• Michiels, W., Niculescu, S. I Stability, Control, and Computation for Time-Delay Systems: An Eigenvalue-Based Approach. Advances in Design and Control 27, SIAM Publications, Philadelphia, 2014
• Gu K, Chen J, Kharitonov VL. Stability of time-delay systems. Springer Science & Business Media; 2003 Jun 26.
• Hu, H., Wang, Z. Dynamics of Controlled Mechanical Systems with Delayed Feedback, Springer, Berlin Heidelberg, 2002
• Podklady pro dálkové studium na https://moodle-vyuka.cvut.cz/
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 28.5.2023, 19:23 © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)