česky  čs
english  en
Kvantitativní metody v ekonomice (W38O003)
Katedra:ústav řízení a ekonomiky podniku (12138)
Zkratka:Schválen:16.05.2007
Platí do: ??Rozsah:5P+0C
Semestr:Z,LKredity:
Zakončení:ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Předmět uvádí doktoranda do problematiky statistických a rozhodovacích metod a metod operační analýzy v ekonomice. Jako metody se v tomto předmětu používají popisná statistika, regresní a korelační analýza, časové řady, počet pravděpodobnosti, statistický odhad, ověřování statistických hypotéz, modely návazných procesů (CPM a PERT), řízení zásob, lineární programování, simulace (Monte Carlo), metody obnovy a údržby, strukturní analýza, ekonometrické modely včetně indexní analýzy.
Osnova
Statistický soubor a jeho popis charakteristikami. Regresní a korelační analýza. Pravděpodobnostní modely (rozdělení). Náhodný výběr a výběrová rozdělení. Statistický odhad. Ověřování statistických hypotéz. Rozhodování za neurčitosti. Analýza rozptylu. Etapy rozhodovací analýzy a tvorba modelů. Modely lineárního programování. Modely řízení zásob. Modely obnovy a údržby. Modely hromadné obsluhy. Modely spolehlivosti. Strukturní modely. Modely návazných procesů. Modely simulační. Extrémy funkcí jedné proměnné a více proměnných. Ekonometrické modely.
Osnova cvičení
Konzultační forma
Literatura
Kožíšek, Jan: Statistika, V ČVUT, Praha 2006;
Kožíšek, Jan: Operační a systémová analýza II, ES ČVUT, Praha 1991;
Gros, Ivan: Kvantitativní metody v manažerském rozhodování, Grada, Praha 2006;
Kožíšek, Jan, Stieberová, Barbora: Statistická a rozhodovací analýza, VČVUT, Praha 2014;
Kožíšek, Jan: Ekonomická statistika a ekonometrie, VČVUT, Praha 2005;
Wisniewski, M.: Metody manažerského rozhodování, Grada Publishing, Praha 1996; Kožíšek, Jan, Stieberová Barbora: Statistika v příkladech, Verlag Dashöfer, Praha 2012
Požadavky
Zkouška z kapitol v osnově.
Klíčová slova
Statistický soubor, regresní a korelační analýza, statistický odhad, ověřování statistických hypotéz, modelování, modely, optimalizace, rozhodovací analýza, operační analýza, statistická analýza.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)