česky  čs
english  en
Manažerské informační systémy a řízení znalostí (W38O005)
Departments:ústav řízení a ekonomiky podniku (12138)
Abbreviation:Approved:16.05.2007
Valid until: ??Range:5P+0C
Semestr:Z,LCredits:
Completion:ZKLanguage:CS
Annotation
Role manažerů a jejich informační potřeby. Strategické řízení a jeho informační podpora In-telektuální kapitál, jako zdroj konkurenceschopnosti podniku, učící se organizace. Znalosti a jejich typologie, tvorba znalostí, skryté a zjevné znalosti, znalostí spirála, kodifikace znalostí. Funkce a struktura MIS (Business Intelligence) a jejich postavení v architektuře podnikových IS. Datové sklady, datová tržiště a znalostní portály. Hodnocení a výběr MIS a postup při jejich výstavbě a zavádění. Systémy řízení znalostí (Knowledge Management), jejich funkce a struktura. Postup při výstavbě systému řízení znalostí... Konkurenční zpravodajství (Com-petitive Intelligence) a vytěžování externích informačních zdrojů. Etické a právní aspekty.
Structure
Role manažerů a jejich informační potřeby. Strategické řízení a jeho informační podpora In-telektuální kapitál, jako zdroj konkurenceschopnosti podniku, učící se organizace. Znalosti a jejich typologie, tvorba znalostí, skryté a zjevné znalosti, znalostí spirála, kodifikace znalostí. Funkce a struktura MIS (Business Intelligence) a jejich postavení v architektuře podnikových IS. Datové sklady, datová tržiště a znalostní portály. Hodnocení a výběr MIS a postup při jejich výstavbě a zavádění. Systémy řízení znalostí (Knowledge Management), jejich funkce a struktura. Postup při výstavbě systému řízení znalostí... Konkurenční zpravodajství (Com-petitive Intelligence) a vytěžování externích informačních zdrojů. Etické a právní aspekty.
Structure of tutorial
Konzultační forma
Literarture
Bébr R., Doucek P.: Informační systémy pro podporu manažerské práce. Profesional Pub-lishing, 2005
Dohnal J, Pour J. : Architektury informačních systémů. Management Press 1997
Groff T., R., Jones T., P.: Introduction to Knowledge Management. Butterwoth Heinemann, 2003
Keřkovský M., Drdla M.: Strategické řízení firemních informací. C.H.Beck, 2003
Novotný O., Pour J., Slánský D.: Business Intelligence. Jak využít bohatství ve vašich datech. Grada Publishing, 2005
Mládková L.: Moderní přístupy k managementu. Tacitní znalost a jak jí využít. C.H.BECK, 2005
Mládková L.: Management znalostí v praxi. Professional Publishing, 2004.
Molnár Z.: Efektivnost informačních systémů. Grada Publishing 2001
Truneček J.: Management znalostí. C.H.BECK. 2004
Sklenák V. a kol.: Data, informace, znalosti a Internet. C.H.BECK, 2004
Rothenberg H., Ericsson S.: From Knowledge to Inteligence. Elsevier Buttenworth - Heine-mann, 2005
McGonagle J. M,. Vella C.M.:The Manager's Guide to Competitive Intelligence. Praeger Pub-lishers, 2003
Rumizen M. C.: Complete Idiot's Guide to Knowledge Management. Alpha; 2001
Davenport T. H., Prusek L.: Working Knowledge. Harvard Business School Press 2000
Requirements
Výuka probíhá formou pravidelných konzultací. Požadavky ke zkoušce jsou specifikovány osnovou předmětu.

Keywords
Manažerské informační systémy, řízení znalostí, konkurenční zpravodajství
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/180e4e5a/2019-10-09/02:51)