česky  čs
english  en
Metody operační, systémové a statistické analýzy (W38O007)
Katedra:ústav řízení a ekonomiky podniku (12138)
Zkratka:Schválen:16.05.2007
Platí do: ??Rozsah:5P+0C
Semestr:Z,LKredity:
Zakončení:ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Předmět je určen studentům doktorského studia. Předmět seznamuje studenty s metodami operační analýzy a metodami systémové analýzy včetně metod statistické analýzy. U metod operační analýzy se jedná o znalost určitých metod (případně modelů), které se dají vhodně použít v technické praxi a to za systémového přístupu. Statistická analýza podporuje a dokonce podmiňuje operační a systémovou analýzu, neboť připravuje podklady pro případnou aplikaci operační a systémové analýzy.
Osnova
Předmět a charakteristické znaky operační a systémové analýzy. Teorie matematického programování. Teorie lineárního programování pro technické aplikace. Teorie simulace a metoda Monte Carlo v technických systémech. Teorie řízení zásob. Teorie obnovy a údržby v technických systémech. Teorie hrmadné obsluhy technických systémů. Teorie spolehlivosti v technických systémech. Teorie větví a mezí. Teorie návazných procesů v technických systémech. Statistický soubor a jeho popis příslušnými charakteristikami. Regresní a korelační analýza. Pravděpodobnostní modely (rozdělení) a jejich použití v technických aplikacích. Teorie statistického odhadu v technických aplikacích a ověřování statistických hypotéz. Analýza rozptylu v technických aplikacích.
Osnova cvičení
Konzultační forma
Literatura
Kožíšek, Jan: Statistika, V ČVUT, Praha 2006;
Kožíšek, Jan: Operační a systémová analýza II, ES ČVUT, Praha 1991;
Gros, Ivan: Kvantitativní metody v manažerském rozhodování, Grada, Praha 2006;
Kožíšek, Jan, Stieberová, Barbora: Statistická a rozhodovací analýza, VČVUT, Praha 2014; Churchman, C.W.; Ackoff, R.L.; Arnoff, E.L.: Úvod do operačního výskum, Alfa, Bratislava 1986; Míšek, Milan, Hanuš, František. Rozhodovací analýza, VČVUT, Praha 1993; Jablonský, Josef: Operační výzkum, Professional Publishing, Praha 2007
Požadavky
Zkouška z kapitol v osnově.
Klíčová slova
Operační analýza, systémová analýza, statistická analýza, systém, rozhodování, modelování, modely, optimalizace, statistický soubor, statistické charakteristiky, statistický odhad, ověřování statistických hypotéz.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)