česky  čs
english  en
Mezinárodní finance (W38O008)
Katedra:ústav řízení a ekonomiky podniku (12138)
Zkratka:Schválen:16.05.2007
Platí do: ??Rozsah:5P+0C
Semestr:Z,LKredity:
Zakončení:ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Mezinárodní finance jsou často spojovány s otevřenou ekonomikou, neboť se zabývají peněžními a makroekonomickými vztahy mezi zeměmi. Náš předmět se zabývá problémy, které vycházejí z různých druhů nerovnováhy platební bilance a zvláště automatizmem přizpůsobovacího mechanismus, který tyto nerovnováhy vyrovnává. Předmět se dále zabývá různými systémy měnového kursu a jeho určením, mezinárodními finančními trhy a problémy mezinárodních peněžních systémů, jako jsou měnové krize, problém zadlužení, mezinárodní spolupráce v oblasti měnových opatření, mezinárodní peněžní integrací, jako je např. Evropský měnový systém. Zabýváme se dovozními toky komodit, které ukazují důležitost rozhodování o úrovni úspor a investic a dále faktory, které ovlivňují mezinárodní pohyb kapitálu. Mezinárodní finance umožňují pochopit takové klíčové otázky, jako je světový problém zadlužování a mezinárodní koordinaci měnových politik.
Osnova
Zahraniční měnové trhy, reálný měnový trh, monetární autority a jejich intervence, platební bilance, význam jejího přebytku, deficitu a rovnováhy. Přizpůsobovací procesy, vyrovnávající platební bilanci, interakce mezi měnovým kursem a důchodem. Makroekonomická rovnováha v otevřené ekonomice v podmínkách pružných měnových kursů. Přestřelování měnového kursu. Měnové krize. Mezinárodní likvidita a mezinárodní rezervy. Problém zadlužení. Peněžně - poptávkový šok. Mandel-Flemingův model v podmínkách pevných a pružných měnových kursů. Dokonalá kapitálová mobilita.
Literatura
Čapek, A.: Mezinárodní měnový a finanční systém, Vysoká škola ekonomická, Praha 1994
Durčáková, J, Mandel, M.: Mezinárodní finance, Management Press, Praha 2000
Mandel, M., Tomšík, V.: Monetární ekonomie v malé otevřené ekonomice, Management Press, Praha 2003
Klíčová slova
Platební bilance. Systémy měnových kursů. Očekávání. Pohyby měnového kursu. Dlouhodobé determinanty kursu. Mezinárodní Fischerův efekt. Přestřelování měnového kursu. Vzájemná závislost. Pružné měnové kursy. Měnový trh. Expozice a riziko. Účinek devalvace. Obchodní bilance. Platební bilance. Elasticita. Domácí poptávka. Zahraniční poptávka. Mezinárodní měnový systém. Evropský měnový systém. Diversifikace devizových rezerv.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)