česky  čs
english  en
Řízení výroby a provozu (W38O012)
Katedra:ústav řízení a ekonomiky podniku (12138)
Zkratka:Schválen:16.05.2007
Platí do: ??Rozsah:5P+0C
Semestr:Z,LKredity:
Zakončení:ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Předmět ukazuje způsoby jak správně analyzovat výrobní systémy z pohledu produktivního toku materiálu a odpovídajících informací, skladování, výpočtů kapacit i průběžných dob výroby. Zabývá se důležitými nástroji řešení uvedených problémů, jako: pravděpodobnosti vzniku zásob, teorii front, prognózování poptávky pro agregátní i podrobné plánování výroby, statickou i dynamickou optimalizací výrobních systémů. V části plánování a rozvrhování strojírenské výroby se zabývá analýzou úzkých míst a nárazníkovými zónami. Učí studenty vhodně využívat různé taktiky velikostí výrobních dávek, při úvahách sezónních odchylek poptávky. Předmět také obsahuje metody vedení zaměstnanců k hladkému toku práce.
Osnova
Analyzování produktivity výrobních systémů z hlediska toku materiálu i odpovídajících informací. Problematika skladování a řízení zásob, výpočtů kapacit i průběžných dob výroby. Pravděpodobnosti vzniku zásob, teorie front, prognózování poptávky, agregátní i podrobné plánování výroby. Statická i dynamická optimalizace výrobních systémů. Plánování a rozvrhování strojírenské výroby, analýza úzkých míst a nárazníkových zón. Taktiky velikostí výrobních dávek, sezónní odchylky poptávky, metody vedení zaměstnanců k odvádění hladkého toku práce. Integrace podnikání, tvořivosti a konstrukce prototypů s moderní výrobou. Spolupráce s podnikovými odborníky, osvojení si praktických znalostí a vzájemně užitečné nákladové strategie. Efektivní uspokojování potřeb zákazníků. Moderní metody produktivní výroby
Osnova cvičení
Konzultační forma
Literatura
[1] Abramovitz, M (May 1956). "Resource and Output Trends in the United States since 1870". American Economic Review (NATIONAL BUREAU OF ECONOMIC RESEARCH) 46 (2): 5-23.
[2] Bechler, J.G (1984). The Productivity Management Process. American Productivity Center.
[3] Boutellier, Roman; Gassmann, Oliver and von Zedtwitz, Maximilian (2000). Managing Global Innovation. Berlin: Springer. p. 30. ISBN 3-540-66832-2.
[4] Clark, Charles H. (1980). Idea Management: How to Motivate Creativity and Innovation. New York: AMACOM.
[5] Damanpour, F. (1996), "Organizational complexity and innovation: developing and testing multiple contingency models", Management Science, Vol. 42 No. 5, pp. 693-716.
[6] Damanpour, F., & Aravind, D. (2012). Managerial innovation: Conceptions, processes, and antecedents. Management and Organization Review, 8(2), 423-454.
[7] Dilworth, J.B.: Production and operations management. London: McGRAW - Hill, Internati-onal Editions, 1996.
[8] Godin, Benoît (2008). "Innovation: the History of a Category". Project on the Intellectual History of Innovation.
[9] Gollop, F.M. (1979). "Accounting for Intermediate Input: The Link Between Sectoral and Aggregate Measures of Productivity Growth". Measurement and Interpretation of Productivity, (National Academy of Sciences).
[10] Griffin, Ricky. 2011. Fundamentals of management. New York: Cengage Learning.
[11] Jorgenson, D.W.; Griliches, Z. (1967). "The Explanation of Productivity Change". Review of Economic Studies 34 (99): 249-283. doi:10.2307/2296675. JSTOR 2296675.
[12] Jorgenson, D.W.; Ho, M.S., Samuels, J.D. (2014). "Long-term Estimates of U.S. Productivity and Growth" (PDF). Tokyo: Third World KLEMS Conference.
[13] Kavan M.: Výrobní a provozní management, Grada Publishing, 2002.
[14] Kavan M.: Výrobní management, Ediční středisko ČVUT, 2006.
[15] Kelly, P. and Kranzburg M. (1978). Technological Innovation: A Critical Review of Current Knowledge. San Francisco: San Francisco Press.
[16] Kurosawa, K (1975). "An aggregate index for the analysis of productivity". Omega 3 (2): 157-168. doi:10.1016/0305-0483(75)90115-2.
[17] Levine, Arthur. 1980. Why innovation fails. Albany: State University of New York Press.
[18] Malerba F. (2008). Innovation Networks in Industries. UK: Edward Elgar Publishing Limited.
[19] OECD estimates of labour productivity levels
[20] Paul, B. 2007. Entrepreneurship and Innovation Opportunity, Innovation and Entrepreneurship. In: Paul, B. (eds). Entrepreneurship and Small Business, New York: Palgrave Macmillan. p. 55-76.
[21] Productivity and Costs - Bureau of Labor Statistics United States Department of Labor: contains international comparisons of productivity rates, historical and present
[22] Productivity Statistics - Organisation for Economic Co-operation and Development
[23] Rickne, Annika; Laestadius, Staffan; Etzkowitz, Henry (2012). Innovation Governance in an Open Economy: Shaping Regional Nodes in a Globalized World. United States and Canada: Routledge.
[24] Saari, S. (2006). "Productivity. Theory and Measurement in Business" (PDF). Espoo, Finland: European Productivity Conference.
[25] Saari, S. (2006a). Productivity. Theory and Measurement in Business. Productivity Handbook (In Finnish). MIDO OY. p. 272.
[26] Saari, S. (2011). Production and Productivity as Sources of Well-being. MIDO OY. p. 25.
[27] Schreyer, P. (2005). "Measuring Productivity" (PDF). Tokyo: OECD.
[1] Siltala, R., Taatila, V. & Alajääski, J. (2014). Finnish teachers' views on innovative teaching. In Virkajärvi, M. (eds.) 2014. Työn tulevaisuus. University of Tampere. Tampere, Finland, 280-297.
[28] Silverstein D. (2008) Insourcing Innovation How to Achieve Competitive Excellence Using TRIZ. US: Auerbach Publications.
[29] Tidd, Joe and Bessant, John (2009). Managing Innovation: Integrating Technological, Market and Organizational Change 4e - first ed. with Keith Pavitt. Chichester: Wiley.
[30] Trott, Paul (2005). Innovation Management and New Product Development. Prentice Hall. ISBN 0273686437.
[31] Verloop J. (2004). Insight in Innovation: Managing Innovation by Understanding the Laws of Innovation. Netherlands: Elsevier B.V.
[32] Wagner, Stephen. 2008. Managing innovation: the new competitive edge for logistics service-providers. Vienna: Haupt.
[33] Zbaracki, M. J. (1998). The rhetoric and reality of total quality management. Administrative Science Quarterly, 43: 602-638.
Požadavky
Zkouška z kapitol v osnově.
Klíčová slova
Produktivita, výrobní systémy, tok materiálu, tok výrobních informací, skladování, řízení zásob, výpočty kapacit, průběžné doby výroby, teorie front, prognózování poptávky, agregátní plánování, podrobné plánování výroby, velikost výrobní dávky.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)