česky  čs
english  en
Řízení životního cyklu výrobku (W38O013)
Katedra:ústav řízení a ekonomiky podniku (12138)
Zkratka:Schválen:16.05.2007
Platí do: ??Rozsah:5P+0C
Semestr:Z,LKredity:
Zakončení:ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Management životního cyklu výrobku je přístupem podporujícím udržitelný rozvoj a co nejefektivnější využívání zdrojů. Předmět se primárně zaměřuje na nákladové aspekty životního cyklu výrobků. Účelem předmětu je seznámit studenty s postupy kvantifikace, analýzy a optimalizace nákladů životního cyklu výrobku. Důraz je kladen především na určení struktury nákladů životního cyklu výrobku, vazby mezi položkami nákladů, postupy kalkulace nákladů životního cyklu výrobku v jeho jednotlivých fázích a optimalizaci hodnoty produktu ve vztahu k vynaloženým prostředkům.
Osnova
Kvantifikace, analýza a optimalizace nákladů životního cyklu výrobku. Určení struktury nákladů životního cyklu výrobku. Vazby mezi položkami nákladů životního cyklu výrobku. Postupy kalkulace nákladů životního cyklu výrobku v jeho jednotlivých fázích. Optimalizace hodnoty produktu ve vztahu k vynaloženým prostředkům.
Osnova cvičení
Konzultační forma
Literatura
Fabrycky, W.J., Blanchard, B. S. Life-Cycle Cost and Economic Analysis, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, 1991. ISBN 0-13-538323-4.
Guangbin, Yang: Life Cycle Reliability Engineering. John Wiley and Sons, 2007, ISBN 978-0-471-71529-0 .
DellIsola, A.J., Kirk, S.J. Life Cycle for Facilities. Construction Publishers, USA, 2003. ISBN 0-87629-702-5.
Labuschange, C.: Sustainable Project Life Cycle Management: the need to integrate life cycles in the manufacturing sector. Int. Journal of Project Management 23, Elsevier 2005.
Prasad, B.: A Model for Optimizing Performance based on Reliability. Life Cycle Cost and other Measurements. Production Planning & Kontrol, Vol. 10, NO. 3, pp. 286-300.
Woodward, D. G.: Life Cycle Costing - Theory. Information Acquisition and Application. International Journal of Project Management, Vol. 15, No 6, pp. 335-344, 1997.
Požadavky
Výuka probíhá formou pravidelných konzultací. Požadavky ke zkoušce jsou specifikovány osnovou předmětu.
Klíčová slova
Životní cyklus, náklady, management, kalkulace, hodnoty, nákladová data, prognózování, struktura nákladů.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)