česky  čs
english  en
Teorie a praxe investičního rozhodování (W38O017)
Katedra:ústav řízení a ekonomiky podniku (12138)
Zkratka:Schválen:07.10.2019
Platí do: ??Rozsah:5P+0C
Semestr:Kredity:
Zakončení:ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Cílem předmětu je seznámit posluchače s vybranými tématy pokročilé teorie podnikových financí s důrazem na kvantitativní metody, investiční rozhodování, financování a oceňování investic. Hlouběji budou diskutovány specifické otázky, vztahující se k tématu disertace.
Osnova
1. Úvod do problematiky, návaznost na předchozí znalosti a téma disertační práce
2. Teoretická východiska podnikových financí, jejich vývoj a vazba na praxi
3. Kritéria investičního rozhodování a jejich využití; odhady peněžních toků
4. Problém diskontní míry a nákladovosti financování
5. Investiční rozhodování v podmínkách nejistoty a neurčitosti
6. Reálné opce a jejich využití při investičním rozhodování a oceňování
7. Oceňovací modely podniku
8. Rozhodování při fúzích, akvizicích a odprodejích aktiv
9. Struktura financování a rozhodování o zdrojích financování
10. Agenturní teorie, informační asymetrie a její důsledky
11. Podnik ve finanční tísni a restrukturalizaci
12. Případová studie a konzultace k tématu disertace
13. Prezentace seminární práce a odborná rozprava
Literatura
[1] Tirole, J. The Theory of Corporate Finance. Princeton University Press, Princeton 2006. ISBN 978-0-691-12556-5
[2] Copeland, T.E., Weston, J.F., Shastri, K. Financial Theory and Corporate Policy. 4. vyd. Pearson, Boston 2005. ISBN 0-321-12721-8
[3] Ogden, J.P., Jen, F.C., O’Connor, P.F. Advanced Corporate Finance: Policies and Strategies. Prentice Hall, Upper Saddle River 2003. ISBN 0-13-091568-8
[4] Damodaran, A. Investment Valuation: Tools and Techniques for Determining the Value of Any Asset. 3. vyd. John Wiley, Hoboken 2012. ISBN 971-1-118-01152-2
[5] Bierman, H., Smidt, S. The Capital Budgeting Decision: Economic Analysis of Investment Projects. 9. vyd. Routledge, New York 2007. ISBN 978-0-415-40003-9
[6] Fotr, J., Hnilica, J. Aplikovaná analýza rizika ve finančním managementu a investičním rozhodování. 2. vyd. Grada, Praha 2014. ISBN 978-80-247-5104-7
[7] Mun, J. Real Options Analysis: Tools and Techniques for Valuing Strategic Investments and Decisions. 2. vyd. John Wiley, Hoboken 2006. ISBN 978-0-471-74748-2
Požadavky
U studentů se předpokládá znalost finančního řízení podniku na úrovni magisterského stupně VŠ. Každý posluchač vypracuje individuálně zadanou seminární práci.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)