česky  čs
english  en
Řízení finančních rizik (W38O018)
Katedra:ústav řízení a ekonomiky podniku (12138)
Zkratka:Schválen:07.10.2019
Platí do: ??Rozsah:5P+0C
Semestr:Kredity:
Zakončení:ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Cílem předmětu je seznámit posluchače s problematikou řízení finančních rizik z perspektivy pokročilých podnikových financí a strategického řízení podniku. Posluchač se rovněž naučí hledat a interpretovat aktuální a historická tržní data. Hlouběji budou diskutovány specifické otázky, vztahující se k odbornému zaměření studenta, resp. tématu disertace.
Osnova
1. Úvod do problematiky, systematizace, význam, terminologické a metodické otázky
2. Analýza a řízení tržních rizik podniku
3. Finanční a komoditní trhy, obchodované nástroje a tržní konvence
4. Finanční a komoditní deriváty, jejich charakteristika, využití a oceňování
5. Arbitráž, zajišťování a kvantifikace tržních rizik
6. Metody řízení rizik založené na diversifikaci, jejich charakteristika, využití a omezení
7. Kreditní riziko, jeho typologie a analýza
8. Metody řízení kreditního rizika
9. Kreditní modely, kreditní deriváty a jejich využití
10. Metody komplexní rizikové analýzy, kapitálového řízení a měření výkonnosti
11. Rizika při řízení rizik, riziko modelů, neefektivní trhy, finanční krize
12. Případová studie a konzultace k tématu disertace
13. Prezentace seminární práce a odborná rozprava
Literatura
[1] Vlachý, J. Řízení finančních rizik. Praha, Eupress 2006, 2008. ISBN 80-86754-56-1
[2] Monda, B., Giorgino, M., Modolin, I. Rationales for Corporate Risk Management: A Critical Literature Review. RePEc, München 2013. Dostupné na http://mpra.ub.uni-muenchen.de/45420/
[3] Myint, S., Famery, F. The Handbook of Corporate Financial Risk Management. Risk Books, London 2012. ISBN 978-1-906-34892-2
[4] Malz, A.M. Financial Risk Management: Models, History and Institutions. John Wiley, Hoboken, 2011. ISBN 978-0-470-48180-6
[5] Pilbeam, K. Finance and Financial Markets. 3. vyd. Palgrave Macmillan, New York 2010. ISBN 978-0-230-23321-8
[6] Geman, H. (ed.) Risk Management in Commodity Markets: From Shipping to Agriculturals and Energy. John Wiley, Chichester 2009. ISBN 978-0-470-69425-1
[7] Zmeškal, Z., Dluhošová, D., Tichý, T. Finanční modely: Koncepty, metody, aplikace. 3. vyd. Praha, Ekopress 2013. ISBN 978-80-86929-91-0
[8] Dubil, R. Financial Engineering and Arbitrage in the Financial Markets. John Wiley, Chichester 2011. ISBN 978-0-470-74601-1
[9] Lybeck, J.A. A Global History of the Financial Crash of 2007-2010. Cambridge University Press, Cambridge 2011. ISBN 978-1-1076-4888-3
Požadavky
U studentů se předpokládá znalost finančního řízení a statistiky na úrovni magisterského stupně VŠ. Každý posluchač vypracuje individuálně zadanou seminární práci.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)