česky  čs
english  en
Podnikové a inovační strategie (W38OZ002)
Katedra:ústav řízení a ekonomiky podniku (12138)
Zkratka:Schválen:23.01.2021
Platí do: ??Rozsah:52P+26C
Semestr:Kredity:
Zakončení:ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Předmět seznamuje studenty doktorského studia s postupy, technikami a metodami analýzy a syntézy používanými při tvorbě podnikových a inovačních strategií, které jsou klíčové pro efektivní rozvoj podniků založených na pokročilých technologiích. Studenti by měli získat ucelenou představu o možnostech a využití metod a technik pro tvorbu strategií. Pozornost se soustřeďuje na takové postupy, které jsou aplikovatelné v podnikové praxi a které umožňují na základě poznaných skutečností předvídat budoucí vývoj jako základ pro tvorbu, realizaci a kontrolu podnikové a inovační strategie podniku.
•Role a poslání strategického managemetu a strategického plánování v organizaci
•Definice strategických cílů a aplikace metodologie Balanced Score Card v organizaci
•Analýzy obecného a oborového okolí podniku. Analýzy vnitřního prostředí podniku pro utváření strategií
•Proces utváření podnikových strategií
•Hodnocení a výběr strategií, utváření business case
•Podmínky implementace podnikové strategie, kontrola realizace podnikové strategie
•Význam inovací pro podnik a jejich vazba na strategii podniku, řády inovací
•Aktuální klíčové inovační trendy formující současnost a budoucnost průmyslu – disruptivní inovace
•Životní cyklus inovací a jeho dílčí fáze
•Řízení inovací a jejich dílčích fází – inovace jako projekt
•Hodnocení inovačních strategií a jejich rizik
•Ochrana duševního vlastnictví a transfer technologií
Osnova
Literatura
•KOTLER, Philip, KELLER, Kevin Lane: Marketing management. Grada Publishing, 14. vydání, Praha 2013, ISBN 978-80-247-4150-5
•TUSHMAN, Michael, ANDERSON Philip. Managing strategic innovation and change: a collection of readings. New York: Oxford University Press, c1997. ISBN 978-0195100112.
•KIM, W. Chan a MAUBORGNE Renée. Blue ocean strategy: how to create uncontested market space and make the competition irrelevant. Boston, Mass.: Harvard Business School Press, c2005. ISBN 978-1-59139-619-2.
•BOER, F. Peter. Oceňování technologií: podnikatelské a finanční aspekty výzkumu a vývoje. Brno: Zoner Press, 2007. Encyklopedie Zoner Press. ISBN 978-80-86815-66-4.
•- SCHRAGE, Michael. The innovator's hypothesis: how cheap experiments are worth more than good ideas.
Cambridge, Massachusetts: The MIT Press, [2014]. ISBN 978-0-262-02836-3. 4.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)