česky  čs
english  en
Řízení výrobních procesů a systémů (W38OZ003)
Katedra:ústav řízení a ekonomiky podniku (12138)
Zkratka:Schválen:23.01.2021
Platí do: ??Rozsah:52P+26C
Semestr:Kredity:
Zakončení:ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Cílem výuky předmětu projektového výrobního managementu je seznámit posluchače nejen s moderními filozofiemi, přístupy a metodami řízení spolehlivého výrobního systému podniku, ale především je naučit, jak tyto pracovní metody projektovým způsobem v podniku uvést do praktického užívání. Předmět studenty naučí lépe plánovat, organizovat, kontrolovat i motivovat. To vše za pomoci projektování. Obsahem předmětu jsou moderní metody řízení projektů v podniku, které povedou k dosažení produktivnějšího a bezporuchového toku produktů, od nákupu směrem k zákazníkovi bez zbytečných zásob. Předmět integruje znalosti souvisejících manažerských, ekonomických a technických předmětů, s aktuálními požadavky podnikové praxe.
•Charakteristiky různých druhů průmyslových výrobních procesů a systémů
•Výchozí strategie volby vhodného výrobního systému
•Vědecká analýza podmínek k uplatnění podnikatelského procesního modelu BPM
•Rozhodující faktory konkurenceschopnosti podnikatelského procesního modelu BPM
•Kategorie podnikatelských rizik při rozhodování o výši investic do výroby
•Teoretický základ rozhodování o volbě vhodného rozsahu (BPM)
•Rozvoj podnikových systémů plánování materiálových požadavků a logistiky
•Vliv e-commerce na řízení výrobních procesů a systémů moderního podniku
•Hodnocení konkurenčních strategií řízení výrobních procesů a systémů
•Analýza rentability investic do inovačních záměrů v oblasti BPM
•Faktory přispívající k akceleraci inovací v oblastech řízení výrobních procesů a systémů
•Faktory přispívají ke stabilizaci dosaženého pokroku v oblasti podnikatelského procesního modelu BPM.
•Role sociologie v oblastech BPM (Business process model)
Osnova
Literatura
•Kavan. M: Výrobní a provozní management, Grada 2002, ISBN 80-247-0199-5.
•Tomek G, Vávrová V: Řízení výroby a nákupu, Grada 2007, ISBN 978-80-247-1479-0
•Buffa, S.: Modern Production / Operations Management, Wiley 8th ed. 2007, ISBN 9788126513727.
•Pycraft F: Operation Management, Books & Games 2014, ISBN 978177025-5630
•Rushton A, Croucher P, Baker P: The handbook of Logistics, Kogan Page 2009 3rd ed., ISBN 9780749446697.
•odkaz: https://www.researchgate.net/scientific-contributions/48182630_Michal_Kavan
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)