česky  čs
english  en
Řízení životního cyklu výrobku (W38OZ004)
Katedra:ústav řízení a ekonomiky podniku (12138)
Zkratka:Schválen:23.01.2021
Platí do: ??Rozsah:52P+26C
Semestr:Kredity:
Zakončení:ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Cílem předmětu je seznámit studenty s managementem a analýzou životního cyklu produktu. Obsahem předmětu jsou postupy kvantifikace, analýzy a optimalizace nákladů životního cyklu výrobku. Získané znalosti vytváří bázi pro kvalifikované posouzení variant provedení produktu z hlediska nákladů životního cyklu produktu s cílem vybrat optimální variantu.
•Management životního cyklu produktu. Strategie životního cyklu produktu. Vývoj produktu.
•Úloha produktového managementu v různých fázích životního cyklu produktu.
•Principy, postupy a aplikace managementu životního cyklu produktu
•Řízení životního cyklu produktu v jeho jednotlivých fázích
•Řízení tržní a ekonomické efektivnosti výrobních a výrobkových inovací.
•Identifikace a kvantifikace relevantních faktorů ovlivňujících náklady životního cyklu.
•Význam fáze návrhu a vývoje produktu pro životní náklady výrobku
•Predikce nákladů životního cyklu výrobku. Metody odhadu nákladů
•Postupy kalkulace nákladů životního cyklu výrobku v jeho jednotlivých fázích.
•Zásady a postupy modelování nákladů životního cyklu výrobku. Optimalizace nákladů životního cyklu a hodnoty produktu. Cost-Benefits analýza.
•Analýza nákladů životního cyklu výrobku. Citlivostní analýza. Managing risk and uncertainty v rámci LCC
•Metoda Life Cycle Assessment (LCA). Environmentální management v průmyslových podnicích. Vliv zpracování materiálů, průmyslových procesů a výrobků na životní prostředí
Osnova
Literatura
•Guangbin, Y.: Life Cycle Reliability Engineering. John Wiley and Sons, 2007, ISBN 978-0-471-71529-0 .
•DellIsola, A., J., Kirk, S., J. Life Cycle for Facilities. Construction Publishers, USA, 2003. ISBN 0-87629-702-5.
•Labuschange, C. Sustainable Project Life Cycle Management: the need to integrate life cycles in the manufacturing sector. Int. Journal of Project Management 23, Elsevier 2005.
•Stark, J. Lifecycle Management: 21st Century Paradigm for Product Realisation (Decision Engineering), Springer Verlag, London Limited 2011. ISBN-13: 978-0857295453
•Emblemsvag, J. Life-Cycle Costing, John Wiley & Sons Inc, 2003, 336 str. ISBN 9780471358855,
•FREIBERG, F. Process and Benefits of Product Life Cycle Cost Management. In: Mezinárodní vědecká konference Finance a výkonnost firem ve vědě, výuce a v praxi. UTB ve Zlíně 28. 04. 2011, s. 96 – 107, ISBN 978-80-7454-020-2. (100%)
•FREIBERG, F. Life Cycle Cost Management. International Conference on Modelling and Simulation (MS´10
Prague), 22. 06. - 25. 06. 2010, Praha - Česka republika. (100%)
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)