česky  čs
english  en
Moderní řízení lidských zdrojů (W38OZ005)
Katedra:ústav řízení a ekonomiky podniku (12138)
Zkratka:Schválen:07.07.2021
Platí do: ??Rozsah:52P+26C
Semestr:Kredity:
Zakončení:ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Cílem předmětu je získání a rozvoj znalosti a dovednosti studentů, nezbytných pro tvorbu, implementaci a aktualizaci strategických záměrů podniku, a to jak v obecné poloze (podniková strategie), tak v poloze dílčích strategií technického charakteru (technická strategie, investiční strategie, strategie VaV, inovační strategie, znalostní strategie apod.). Získání a rozvoj strategického myšlení a orientace v literárních i elektronických zdrojích strategického managementu. Základními probíranými tématy jsou:
- Význam strategického managementu pro podnik, hledání a vytváření konkurenceschopnosti podniku,
- Východiska strategického managementu (vize, mise, uznávané hodnoty),
- Analýza a prognóza vývoje okolí podniku, analýzy silných a slabých stránek podniku,
- Rozvoj nástrojů SWOT analýzy, tvorba možných strategických variant, jejich hodnocení a výběr optimální strategie,
- Formulace strategie a její dekompozice na dílčí strategie (předmětové x funkční),
- Možné způsoby implementace strategií (strategické plány X strategické projekty x nástroje BSC),
- Strategický controlling, hodnocení a případné změny strategie,
- Informační systém strategického managementu, znalostní podpora strategického managementu,
- Dosavadní a další vývoj strategického managementu.
Osnova
Literatura
Povinná studijní literatura:
----.: O strategii. 10 nejlepších příspěvků z Harward Business Review, Praha, Management Press 2018, ISBN 978-80-7261-555-1,
- COLLINS, J., PORRAS, J.I.: JAK VYBUDOVAT TRVALE ÚSPĚŠNOU FIRMU. ÚSPĚŠNÉ NÁVYKY VIZIONÁŘSKÝCH SPOLEČNOSTÍ, Praha, Grada Publishing 2016, ISBN 978-80–247–5638–7.
- YOFFIE, D. B., CUSUMANO, M. A.:: PRINCIPY STRATEGIE. Pět nadčasových pravidel strategického vedení v podání Billa Gatese, Andyho Grovea a Steva Jobse., Praha, PRÁH 2016, ISBN 978-80-7252-627-7,
- FOTR, J., VACÍK, E., SOUČEK, I., ŠPAČEK, M., HÁJEK, S.: Tvorba strategie a strategické plánování. Teorie a praxe. Praha, Grada Publishing 2012,
- KAPLAN, R. S., NORTON, D.P.: BALANCED SCORECARD. Strategický systém měření výkonnosti. 5. vydání. Praha, Management Press 2007. ISBN 80–7261–177–5,

Doporučená studijní literatura:
- TETLOCK, P. E., GARDNER, D.: SUPERPROGNÓZY Umění a věda předpovídání budoucnosti. Praha, Jan MelvilPublishing 2016, ISBN: 978-80-7555-009-5,
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)