česky  čs
english  en
Ekonomická teorie řízení průmyslových podniků a systémů (W38TZ001)
Katedra:ústav řízení a ekonomiky podniku (12138)
Zkratka:Schválen:23.01.2021
Platí do: ??Rozsah:65P
Semestr:Kredity:
Zakončení:ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Cílem předmětu je seznámit posluchače s vybranými tématy pokročilé teorie řízení podnikových procesů a systémů. Důraz je kladen na řízení a analýzu byznys procesů, mikroekonomickou teorii a analýzu, prezentaci technik využívaných v ekonomickém výzkumu. Hlouběji budou diskutovány specifické otázky, vztahující se k tématu disertace.
•Teoretická východiska ekonomiky podniku, Ekonomické hodnocení podnikových procesů, Management
podnikových procesů.
•Měření výkonnosti podniku a jeho procesů. Koncept plánování a modelování byznysu.
•Ekonomická analýza podnikových rozhodovacích procesů, Teorie rozhodování.
•Teorie chování spotřebitele, tržních struktur a firmy.
•Produkční analýza – mikroekonomické techniky využívané k analýze efektivnosti výroby
•Řízení a analýza podnikových rizik. Modely využívané ke kvantifikaci rizika.
•Rozhodování o struktuře kapitálu, management pracovního kapitálu.
•Investiční teorie a investiční rozhodování. Investiční controlling
•Modely oceňovací podniků, kapitálových aktiv, fúzí a akvizicí
•Pojetí a struktura manažerského účetnictví. Strategické řízení nákladů. Bilanční teorie. Oceňování v účetnictví, Cost-Benefit Analýza,
•Tvorba a využití kalkulací v rozhodování. Predikce nákladů na produkty, systém plánů a rozpočtů
•Podstata a metodologie ekonometrie. Aplikace ekonometrie.
Osnova
Literatura
•Franz, P., Kirchmer, M. Value-Driven Business Process Management. McGraw Hill Professional, 2012, 240 str. ISBN 978-0-07-179172-4
•Berman, P., K. Successful Business Process Management: What You Need to Know to Get Results, AMACOM, 2014, 272 str. ISBN 0814434029
•Geoffrey, A., Reny, J. Advanced microeconomic theory. Prentice Hall-Pearson Education Limited, London, 2013, third edition. ISBN: 978-0-273-73191-7
•Fotr, J, Souček, I,. Investiční rozhodování a řízení projektů, Grada Publishing, 2011, 416 str. ISBN 978-80-247-3293-0.
•Galai, D., Mark, R. The Essentials of Risk Management, 2nd Edition, Mc Graw Hill, 2013, 669 str. ISBN 978-0-07- 182115-5.
•Boer, F. Peter. Oceňování technologií: podnikatelské a finanční aspekty výzkumu a vývoje. Brno: Zoner Press, 2007. Encyklopedie Zoner Press. ISBN 978-80-86815-66-4.
•Freiberg, F. Relevantní předpoklady konkurenceschopné strategie udržitelnosti. In: Integrované inženýrství v řízení průmyslových podniků. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2012, díl 1, čl. č. 1, s. 22-29. ISBN 978-80-01-05105-4.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)