česky  čs
english  en
Numerické řešení parciálních diferenciálních rovnic metodou konečných diferencí a konečných objemů (W01A007)
Departments:ústav technické matematiky (12101)
Abbreviation:Approved:16.05.2007
Valid until: ??Range:60B
Semestr:ZCredits:
Completion:ZKLanguage:CS
Annotation
Numerické řešení lineárních parciálních diferenciálních rovnic 1. a 2. řádu. Základní vlastnosti numerických metod řešení eliptických, parabolických a hyperbolických rovnic. Metoda sítí a konečných objemů. Nelineární rovnice konvekce a konvekce-disipace (zákon zachování). Modifikovaná rovnice a numerická vazkost. Základní schémata , moderní nelineární schémata vyššího řádu přesnosti. Metoda konečných objemů ve 2 prostorových proměnných. Soustava lineárních rovnic, Eulerovy, Navierovy-Stokesovy rovnice.
Structure
1-3 Aproximace, stabilita, konvergence.
Analýza schémat pro lineární rovnice 1. a 2. řádu.
Příklady počítačových simulací.

4-8 1D nelineární rovnice konvekce, konvekce-disipace.
Základní schémata ve tvaru konečných diferencí a objemů
moderní nelineární schémata vyššího řádu.
TVD schémata rekonstrukce, limiter.
Příklady počítačových simulací.

9-12 Lineární a nelineární skalární rovnice ve 2 prostorových proměnných.
Metoda konečných objemů ve 2D.
Strukturovaná nestrukturovaná síť.
Konečné objemy, "cell centered", "cell vertex", duální objemy.
2D schémata.
Příklady počítačových simulací.

13-14 Soustavy rovnic, Eulerovy, Navierovy-Stokesovy rovnice.
příklady počítačových simulací
Structure of tutorial
1-3 Aproximace, stabilita, konvergence.
Analýza schémat pro lineární rovnice 1. a 2. řádu.
Příklady počítačových simulací.

4-8 1D nelineární rovnice konvekce, konvekce-disipace.
Základní schémata ve tvaru konečných diferencí a objemů
moderní nelineární schémata vyššího řádu.
TVD schémata rekonstrukce, limiter.
Příklady počítačových simulací.

9-12 Lineární a nelineární skalární rovnice ve 2 prostorových proměnných.
Metoda konečných objemů ve 2D.
Strukturovaná nestrukturovaná síť.
Konečné objemy, "cell centered", "cell vertex", duální objemy.
2D schémata.
Příklady počítačových simulací.

13-14 Soustavy rovnic, Eulerovy, Navierovy-Stokesovy rovnice.
příklady počítačových simulací
Literarture
Dvořák, R., Kozel, K.: Matematické modelování v aerodynamice, ČVUT, 1996
Keywords
parciální diferenciální rovnice, konečné diference, konečné objemy
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)