česky  čs
english  en
Počítačová grafika (W01A009)
Departments:ústav technické matematiky (12101)
Abbreviation:Approved:16.05.2007
Valid until: ??Range:45B
Semestr:LCredits:
Completion:ZKLanguage:CS
Annotation
Předmět je zaměřen na teoretický základ klasických metod modelování obecných tvarových interpolačních a aproximačních křivek a ploch užívaných v systémech CAD/CAM/CAE, jako jsou Fergusonova, Bézierova a Coonsova reprezentace.
Teacher's
doc. Ing. Ivana Linkeová Ph.D.
Zimní 2021/2022
Structure
1. Fergusonovy polynomy, Fergusonova kubika.
2. Kubický interpolační spline, okrajové podmínky.
3. Bernsteinovy polynomy, Bézierova křivka.
4. Napojování Bézierových kubik.
5. Coonsovy polynomy, Coonsova kubika.
6. Vztah Fergusonovy, Bézierovy a Coonsovy kubiky.
7. Napojování Coonsových kubik, Coonsův kubický B-spline.
8. Fergusonův 12-ti a 14-ti vektorový plát.
9. Bézierův plát.
10. Coonsova aproximační plocha.
11. Vztah Fergusonova a Bézierova plátu a Coonsovy aproximační plochy.
12. Princip plátování.
13. Coonsovy interpolační pláty.
Structure of tutorial
1. Hermitovy polynomy, Fergusonova kubika.
2. Kubický interpolační spline, okrajové podmínky.
3. Bernsteinovy polynomy, Bézierova křivka.
4. Napojování Bézierových kubik.
5. Coonsovy polynomy, Coonsova kubika.
6. Vztah Fergusonovy, Bézierovy a Coonsovy kubiky.
7. Napojování Coonsových kubik, Coonsův kubický B-spline.
8. Fergusonův 12-ti a 14-ti vektorový plát.
9. Bézierův plát.
10. Coonsova aproximační plocha.
11. Vztah Fergusonova a Bézierova plátu a Coonsovy aproximační plochy.
12. Princip plátování.
13. Coonsovy interpolační pláty.
Literarture
Linkeová, I.: Základy počítačového modelování křivek a ploch, skriptum ČVUT, Praha, 2008.

Linkeová, I.: NURBS křivky (Neuniformní racionální B-spline křivky), monografie ČVUT, Praha, 2007.

Farin, G.: Curves and Surfaces for Computer Aided Geometric Design, Academic Press, 1988.
Keywords
Hermitovy polynomy, Fergusonova kubika, kubický spline, Bernsteinovy polynomy, Bézierova křivka, Coonsovy polynomy, Coonsova kubika, Coonsův kubický B-spline, Fergusonův plát, Bézierův plát, Coonsova plocha, Coonsův plát, spojitost, plátování, aproximace, interpolace, NURBS.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)