česky  čs
english  en
Pravděpodobnostní metody ve strojírenství I (W01A011)
Departments:ústav technické matematiky (12101)
Abbreviation:Approved:16.05.2007
Valid until: ??Range:60B
Semestr:ZCredits:
Completion:ZKLanguage:CS
Annotation
Pokročilejší seznámení se základními pojmy z oblasti teorie pravděpodobnosti: pravděpodobnostní prostor, náhodná veličina a náhodný vektor, rozdělení pravděpodobnosti, charakteristiky náhodných veličin, limitní věty. Princip statistické indukce, základní statistické metody pro analýzu jednorozměrných dat, testování statistických hypotéz, základy regresní a korelační analýzy. Příklady aplikací v technických úlohách.
Structure
Týden Téma přednášky
1
Klasická definice pravděpodobnosti, pravděpodobnostní prostor
2 Náhodná veličina, rozdělení pravděpodobnosti
3 Pravděpodobnostní charakteristiky náhodných veličin
4 Diskrétní a spojité modely
5 Náhodný vektor a jeho charakteristiky
6 Rozdělení transformované náhodné veličiny
7 Zákon velkých čísel, limitní věty
8 Princip statistické indukce, předpoklady
9 Základní výběrové charakteristiky
10 Bodové a intervalové odhady. Vlastnosti, konstrukce
11 Testování hypotéz. Základní principy. Přehled nejpoužívanějších parametrických testů
12 Neparametrické testy, testy dobré shody
13 Analýza rozptylu
14 Regresní model, analýza reziduí
Structure of tutorial
Týden Téma přednášky
1 Klasická definice pravděpodobnosti, pravděpodobnostní prostor
2 Náhodná veličina, rozdělení pravděpodobnosti
3 Pravděpodobnostní charakteristiky náhodných veličin
4 Diskrétní a spojité modely
5 Náhodný vektor a jeho charakteristiky
6 Rozdělení transformované náhodné veličiny
7 Zákon velkých čísel, limitní věty
8 Princip statistické indukce, předpoklady
9 Základní výběrové charakteristiky
10 Bodové a intervalové odhady. Vlastnosti, konstrukce
11 Testování hypotéz. Základní principy. Přehled nejpoužívanějších parametrických testů
12 Neparametrické testy, testy dobré shody
13 Analýza rozptylu
14 Regresní model, analýza reziduí
Literarture

Likeš J., Machek J.: Počet pravděpodobnosi, SNTL Praha 1982, MVŠT sešit 10
Anděl J.: Matematická statistika. SNTL Alfa 1978
Beneš V.: Matematická statistika a pravděpodobnost pro inženýry, skriptum FSI ČVUT Praha, 1990
Mukhopadhyay N.: Probability and statistical inference. M. Dekker Inc., 2001.

data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)