Pravděpodobnostní metody ve strojírenství II (W01A012)
Katedra:ústav technické matematiky (12101)
Zkratka:Schválen:16.05.2007
Platí do: ??Rozsah:60B
Semestr:LKredity:
Zakončení:ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Seznámení se základními pravděpodobnostními modely, používanými v inženýrských aplikacích při modelování spolehlivosti, optimalizaci výrobních procesů a simulacích. část přednášky bude věnována markovským procesům, aplikacím v oblasti teorie hromadné obsluhy a matematickým modelům ve spolehlivosti.
Osnova
Týden Téma přednášky
1
Náhodný proces, charakteristiky
2 Stacionarita procesu, příklady náhodných procesů
3 Poissonův proces
4 Procesy obnovy, ergodické procesy
5 Markovské procesy s diskrétním časem
6 Klasifikace stavů, výpočet stacionárního rozdělení
7 Markovské procesy se spojitým časem
8 Soustavy Kolmogorovových diferenciálních rovnic
9 Modely hromadné obsluhy a jejich klasifikace
10 Užití markovských modelů ve spolehlivosti
11 Časové řady, Box-Jenkinsova metodologie
12 AR, MA, ARMA modely
13 Dekompozice časových řad
14 Simulace náhodných procesů
Osnova cvičení
Týden Téma přednášky
1
Náhodný proces, charakteristiky
2 Stacionarita procesu, příklady náhodných procesů
3 Poissonův proces
4 Procesy obnovy, ergodické procesy
5 Markovské procesy s diskrétním časem
6 Klasifikace stavů, výpočet stacionárního rozdělení
7 Markovské procesy se spojitým časem
8 Soustavy Kolmogorovových diferenciálních rovnic
9 Modely hromadné obsluhy a jejich klasifikace
10 Užití markovských modelů ve spolehlivosti
11 Časové řady, Box-Jenkinsova metodologie
12 AR, MA, ARMA modely
13 Dekompozice časových řad
14 Simulace náhodných procesů
Literatura

Ulrich M.: Základy teorie náhodných procesů, ČVUT Praha 1968
Dohnal G.: Teorie hromadné obsluhy, učební texty na http://d.nipax.cz/tho
Basawa I.V., Prakasa Rao B.L.S.: Statistical inference for stochastic processes. Academic Press, 1980
Mukhopadhyay N.: Probability and statistical inference. M. Dekker Inc., 2001.

Požadavky
Předpokládá znalosti základního kurzu pravděpodobnosti a matematické statistiky
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 21.7.2024, 16:08 © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)