česky  čs
english  en
Matematické modelování turbulence v technických aplikacích (W01OZ001)
Katedra:ústav technické matematiky (12101)
Zkratka:MMTASchválen:06.01.2021
Platí do: ??Rozsah:52P+26C
Semestr:LKredity:
Zakončení:ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Základní charakteristiky turbulentního proudění, základní pohybové rovnice (zákony zachování), turbulentní smykové proudění a tenké smykové vrstvy;
Způsoby uzavření pohybových rovnic, modely turbulence s turbulentní vazkostí, modely turbulence s transportními rovnicemi pro Reynoldsova napětí, algebraické modely Reynoldsových napětí, úpravy modelů pro nízká Reynoldsova čísla, modelování přechodu na turbulence.
Modely turbulence pro LES.
Numerické řešení středovaných Navier-Stokesových rovnic uzavřených vhodným modelem turbulence, vlasnosti num. schemat z hlediska simulace turbulentního proudění, užití zejména implicitních schémat pro vybrané případy turbulentního proudění.
Vyučující
doc. Ing. Petr Louda Ph.D.
Letní 2023/2024
doc. Ing. Petr Louda Ph.D.
Letní 2022/2023
doc. Ing. Petr Louda Ph.D.
Zimní 2022/2023
doc. Ing. Petr Louda Ph.D.
Letní 2021/2022
Osnova
Literatura
Ferziger J.H., Peric M.: Computational Methods for Fluid Dynamics, 1996, Springer Berlin.
Piquet J.: Turbulent Flows – Models and Physics, 1999, Springer Berlin.
Pope S.B.: Turbulent Flows, 2000, Cambridge University Press.
Příhoda J., Louda P. Matematické modelování turbulentního proudění, 2007, Nakladatelství ČVUT.
Wilcox D.C.: Turbulence Modeling for CFD, 1993, La Canada, DCW Industries.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)