Difúze v pevných látkách (W02A001)
Katedra:ústav fyziky (12102)
Zkratka:Schválen:16.05.2007
Platí do: ??Rozsah:4P+1C
Semestr:Z,LKredity:
Zakončení:ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Makroskopický a mikroskopický přístup, matematický model, Fickovy zákony, mechanismy difúze, statická a dynamická teorie difúze, difúze po vakancích, intersticiální difúze, korelační koeficient, zvláštní mechanismy difúze, Kirkendallův jev, metody měření difúze, implantace.
Osnova
Literatura
Boltans: Difuze v polovodičích, Moskva,1972 Voleník: ČS časopis pro fyziku, Difuze v kovech. 1964
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 20.6.2024, 1:02 © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)