česky  čs
english  en
Fyzikální měřící metody ve fyzice (W02E001)
Departments:ústav fyziky (12102)
Abbreviation:Approved:16.05.2007
Valid until: ??Range:4P+1C
Semestr:Z,LCredits:
Completion:ZKLanguage:CS
Annotation
Mechanické převaděče a senzory, křemíkové, teplotní, galvanické a CCD obrazové senzory. Nedestruktivní měření a jakostní zkoušky strojírenských výrobků. Optoelektronické metody. Vlastnosti optických vláken. Optická refraktometrie časových úseků. Amplitudové optické vláknové senzory. Optické gyroskopy. Principy elektrického transportu, měření rezistivity, měření nehomogenních polovodičů, bezkontaktní vysokofrekvenční měření rezistivity, měření elektrického a magnetického pole, Hallův jev, určení typu polovodiče, měření teploty, měření doby života polovodičů, měření diod, fotodiod, usměrňovačů, provoz zesilovačů, vysokonapěťových zařízení, vysokofrekvenčních zařízení
Structure
Literarture
Horák : Praktická fyzika Frank: Fyzikální měřící metody, skripta, ČVUT, 1980
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)