Fyzikální měřící metody ve fyzice (W02E001)
Katedra:ústav fyziky (12102)
Zkratka:Schválen:16.05.2007
Platí do: ??Rozsah:4P+1C
Semestr:Z,LKredity:
Zakončení:ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Mechanické převaděče a senzory, křemíkové, teplotní, galvanické a CCD obrazové senzory. Nedestruktivní měření a jakostní zkoušky strojírenských výrobků. Optoelektronické metody. Vlastnosti optických vláken. Optická refraktometrie časových úseků. Amplitudové optické vláknové senzory. Optické gyroskopy. Principy elektrického transportu, měření rezistivity, měření nehomogenních polovodičů, bezkontaktní vysokofrekvenční měření rezistivity, měření elektrického a magnetického pole, Hallův jev, určení typu polovodiče, měření teploty, měření doby života polovodičů, měření diod, fotodiod, usměrňovačů, provoz zesilovačů, vysokonapěťových zařízení, vysokofrekvenčních zařízení
Osnova
Literatura
Horák : Praktická fyzika Frank: Fyzikální měřící metody, skripta, ČVUT, 1980
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 12.7.2024, 13:17 © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)