česky  čs
english  en
Interakce záření s pevnou látkou - radiační poškození materiálů (W02O002)
Katedra:ústav fyziky (12102)
Zkratka:Schválen:16.05.2007
Platí do: ??Rozsah:4P+1C
Semestr:Z,LKredity:
Zakončení:ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Typy záření. Modely jejich interakce s pevnou látkou-krystalem. Mechanizmus brždění energetických částic. Srážková kaskáda. Ionizace a Comptonův jev. Radiační poškození bodové a objemové. Vliv radiačních poruch na vlastnosti kovů, izolátorů a polovodičů. Transmutační procesy při ozařování. Iontová implantace. Vyhojení radiačních poruch. Technické problémy při měření dávek záření. Měření dávek rychlých neutronů-konverze, přímé měření. Detektory záření a jejich aplikace v praxi. Využití záření ve strojírenství-technika jaderných reaktorů, stavba urychlovačů a defektoskopie.
Osnova
Literatura
Jech,Č.: Interakce energetických atomů v pevných látkách.Studie ČSAV,1973,č.3, Černý F.: Využití iontové implantace. Zpráva SVÚOM 113 - 87, Praha 1987
Klíčová slova
Záření, ionizující záření, neutrony, kaskádní poruchy, bodové poruchy, transmutace, detektory, využití záření, vyhojení radiačních poruch, defektoskopie.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)