česky  čs
english  en
Rentgenová tenzometrie (W02O004)
Katedra:ústav fyziky (12102)
Zkratka:Schválen:16.05.2007
Platí do: ??Rozsah:4P+1C
Semestr:Z,LKredity:
Zakončení:ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Zdroje záření pro rtg. difrakci. Metody monochromatizace rtg. záření. Užití pozičně citlivých detektorů a zobrazovacích desek v rtg. analýze. Monokrystalová difraktometrie. Prášková difraktometrie. Dvoukrystalová a trojkrystalová difraktometrie. Rtg difúzní rozptyl v monokrystalech a tenkých vrstvách. Metody rentgenové topografie.
Osnova
Literatura
Kraus,Ivo.;:Struktura a vlastnosti krystalů,Praha, Academia,1993, 275 stran. Kochanovská,A.;: Zkoušení jemné struktury materiálu Röntgenovými paprsky. Praha, Elektrotechnický svaz českomoravský,1943. 260 stran.
Klíčová slova
Rtg. difrakce, difuzní rozptyl rtg. záření, monokrystalová difraktometrie, prášková difraktometrie.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)