česky  čs
english  en
Fyzika pevných látek (W02TZ001)
Katedra:ústav fyziky (12102)
Zkratka:Schválen:10.01.2021
Platí do: ??Rozsah:65P
Semestr:Kredity:
Zakončení:ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Předmět rozvíjí znalosti studentů v oblasti fyziky pevných látek.
•Definice pevných látek. Rozdělení pevných látek.
•Krystalové struktury.
•Metody studia krystalů - rentgenografické, optické, chemické aj.
•Zdroje záření pro rtg. difrakci. Metody monochromatizace rtg. záření.
•Rtg. difúzní rozptyl v monokrystalech a tenkých vrstvách.
•Fickovi zákony. Krystalografické poruchy v krystalech.
•Typy vazeb v pevných látkách. Madelungova konstanta. Modely vazeb, výpočty tepelných kapacit.
•Pásový model pevných látek.
•Polovodičové struktury - usměrňující efekt.
•Izolátory a jejich optické vlastnosti. Scintilátory. Vodiče a supravodiče.
•Experimentální studium vlastností kovů, izolátorů a polovodičů.
•Využití těchto vlastností pro konstrukci elektronických prvků, senzorů a jejich uplatnění v technické praxi.
Osnova
Literatura
•Kraus, I., Fiala, J.: Elementární fyzika pevných látek, 2. vyd., 2016, ČVUT v Praze, 230 s. EAN: 9788001059425
•Grosso G., Parravicini, G.P.: Solid State Physics, 2014, 2th ed., Elsevier Academic Press, pp. 851. ISBN 978-0-12-385030-0
•Hofmann, P.: Solid State Physics : An Introduction, John Wiley & Sons, Incorporated 2015, ISBN: ISBN number:9783527412822;
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)