česky  čs
english  en
Německý jazyk pro doktorandy (W04J002)
Departments:ústav jazyků (12104)
Abbreviation:Approved:16.05.2007
Valid until: ??Range:90
Semestr:Z,LCredits:
Completion:ZKLanguage:CS
Annotation
Cílem je porozumění cizojazyčnému mluvenému projevu a odborným přednáškám. Aktivní účast v diskusi při známém kontextu. Předpokládá se písemný i mluvený projev na pokročilé úrovni. Čtení s porozuměním populárně vědeckých či odborných článků/textů ze studovaného oboru. Schopnost napsat shrnutí, připravit prezentaci. Gramatické struktury na pokročilé úrovni.
Structure
Znalost gramatiky na pokročilé úrovni. Schopnost vytvořit profesionální životopis, porozumět odbornému textu, vysvětlit svoji specializaci, interpretovat grafy, tabulky a pod.
Structure of tutorial
Bez výuky.
Literarture
Zettl E., Janssen J., Muller H.: Aus moderner Technik und Naturwissenschaft
Myškova, Návratová: Němčina pro strojírenské obory, Deutsch im Maschinenbau
Dialog Beruf 2,3, Hueber Verlag
Doplňkové interní materiály, odborné časopisy, odborná literatura doktorandů
Requirements
Požadavky ke zkoušce:

https://www.fs.cvut.cz/ustavy/sekce-ustav-jazyku/ustav-jazyku-12104/kurzy-12104/doktorandske-12104/
Keywords
gramatika, odborné texty, prezentace, shrnutí, grafy
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)