česky  čs
english  en
Experimentální metody v biomechanice (W11A001)
Departments:ústav mechaniky, biomech.a mechatr. (12105)
Abbreviation:Approved:16.05.2007
Valid until: ??Range:60
Semestr:Z,LCredits:
Completion:ZKLanguage:CS
Annotation
Model v biofyzice, teorie experimentu, zákony podobnosti. Plánování a organizace experimentu, kriteria pro výběr experimentální metody. Měřící linka, přístrojová technika a její vlastnosti. Chyby měření, interakce. Zpracování naměřených údajů, hodnocení výsledků. Náhodný proces a jeho charakteristiky. Experimentální metody, snímače elektrické aktivity živého organizmu, měření mechanických veličin - tlak, síla, rozměry, kinematické veličiny, měření průtoku. Indikace pulzové vlny, tepu a dechové frekvence, měření teploty, analýza vnitřního prostředí organizmu, stabilometrie. Materiály snímačů pro aplikace v medicíně.
Structure
Literarture
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)