Experimentální metody v biomechanice (W11A001)
Katedra:ústav mechaniky, biomech.a mechatr. (12105)
Zkratka:Schválen:16.05.2007
Platí do: ??Rozsah:60
Semestr:Z,LKredity:
Zakončení:ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Model v biofyzice, teorie experimentu, zákony podobnosti. Plánování a organizace experimentu, kriteria pro výběr experimentální metody. Měřící linka, přístrojová technika a její vlastnosti. Chyby měření, interakce. Zpracování naměřených údajů, hodnocení výsledků. Náhodný proces a jeho charakteristiky. Experimentální metody, snímače elektrické aktivity živého organizmu, měření mechanických veličin - tlak, síla, rozměry, kinematické veličiny, měření průtoku. Indikace pulzové vlny, tepu a dechové frekvence, měření teploty, analýza vnitřního prostředí organizmu, stabilometrie. Materiály snímačů pro aplikace v medicíně.
Osnova
Literatura
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 20.7.2024, 23:04 © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)