Experimentální metody v mechanice těles (W11A002)
Katedra:ústav mechaniky, biomech.a mechatr. (12105)
Zkratka:Schválen:16.05.2007
Platí do: ??Rozsah:60
Semestr:Z,LKredity:
Zakončení:ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Historie experimentu, význam a postavení teorie, numerických metod a experimentu, způsoby řešení technických problémů. Teorie experimentu, modelování, zákony podobnosti. Plánování a organizace experimentu, kriteria pro výběr experimentální metody. Měřící linka, přístrojová technika a její vlastnosti. Chyby měření, interakce. Zpracování naměřených údajů, hodnocení výsledků. Náhodný proces a jeho charakteristiky. Experimentální metody - snímače kinematických a silových veličin, tenzometrie, fotoelasticimetrie, optické metody interferenční, metoda termální emise. Posuzování zbytkové životnosti, metoda akustické emise. Rentgenografická tenzometrie. Převodníky mechanických veličin. Aplikace v netechnických oborech
Osnova
Literatura
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 20.5.2024, 6:15 © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)