česky  čs
english  en
Biomechanika kardiovaskulárního systému (W11A009)
Departments:ústav mechaniky, biomech.a mechatr. (12105)
Abbreviation:Approved:15.12.2016
Valid until: ??Range:
Semestr:Credits:
Completion:ZKLanguage:CS
Annotation
Předmět seznamuje s anatomickým popisem krevní oběhové soustavy člověka a pokročilým způsobem vykládá fyziologické a biomechanické poměry v oběhové soustavě zdravého jedince. Popsány jsou i nejběžnější oběhové patologie, metody jejich léčby a je vysvětlen vztah těchto patologií k biomechanickým poměrům v krevní oběhové soustavě.
Structure
Literarture
Humphrey J.D. (2002) Cardiovascular solid mechanics: Cells, tissues, and organs. Springer Science+Business Media, New York.
Fung Y.C. (1997) Biomechanics: Circulation. Springer Science+Business Media, New York, second edition.
Trojan S. a kol. (2003) Lékařská fyziologie, Grada Publsihing, 4. přepracované a doplněné vydání

Šrámek B.B., Valenta J., Klimeš F. (1995) Biomechanics of the cardiovascular system. Czech Technical University Press, Prague.
Holzapfel G.A., Ogden R.W. (2009) Biomechanical modelling at the molecular, cellular and tissue levels, CISM Courses and lectures, vol. 508. Springer, Wien.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)