Mechanika kontinua (W11F003)
Departments:ústav mechaniky, biomech.a mechatr. (12105)
Abbreviation:Approved:16.05.2007
Valid until: ??Range:60
Semestr:ZCredits:
Completion:ZKLanguage:CS
Annotation
Cíl a zaměření:
Seznámit posluchače se základy mechaniky kontinua pevné fáze, vazkých a nevazkých
tekutin.
Základní témata:
Kinematika: Lagrangeovský a Eulerovský popis, deformační gradient, mutliplikativní rozklad,
tensory deformace, materiálová derivace, rychlostní gradient.
Základní zákony: zachování hmotnosti, hybnosti, momentu hybnosti, 1. a 2. zákon
termodynamiky, Clausiova-Duhemova nerovnost, disipační nerovnost.
Mechanika pevné fáze: vázaná úloha termoelasticity a vedení tepla při velkých deformacích,
hypoelasticita, objektivní derivace (Jaumann, Green-Naghdi, Oldroyd).
Mechanika tekutin: nevazké proudění (Euler), šokové vlny (Hugoniot), vazké proudění
(Newton-Stokes, Navier-Stokes, Reynolds).
Více než 120 řešených příkladů.
Structure
-Kinematika: Lagrangeovský a Eulerovský popis, deformační gradient, mutliplikativní rozklad, tensory deformace, materiálová derivace, rychlostní gradient.
-Základní zákony: zachování hmotnosti, hybnosti, momentu hybnosti, 1. a 2. zákon termodynamiky, Clausiova-Duhemova nerovnost, disipační nerovnost.
-Mechanika pevné fáze: vázaná úloha termoelasticity a vedení tepla při velkých deformacích, hypoelasticita, objektivní derivace (Jaumann, Green-Naghdi, Oldroyd).
-Mechanika tekutin: nevazké proudění (Euler), šokové vlny (Hugoniot), vazké proudění (Newton-Stokes, Navier-Stokes, Reynolds).
-Více než 120 řešených příkladů.
Structure of tutorial
Představit mechaniku kontinua jako obecný rámec popisu mechanické odezvy těles. Formulovat základní východiska a aplikovat je na vybrané problémy pevné a kapalné fáze.
Literarture
[1]Chandrasekharaiah, D.S., Lokenath Debnath: Continuum Mechanics. Academic Press, San Diego 1994.
[2] Gurtin, M.E.: An Introduction to Continuum Mechanics. Academic Press, San Diego 1981
Requirements
Základní kursy mechaniky, pružnosti a pevnosti, mechaniky tekutin a termomechaniky. Matematika-analýza, tensorový počet.
Keywords
Mechanika kontinua, mechanika, mechanika pevné fáze, mechanika tekutin
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - print date: 23.7.2024, 0:53 © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)