Elastomechanika desek a skořepin (W11O002)
Departments:ústav mechaniky, biomech.a mechatr. (12105)
Abbreviation:Approved:16.05.2007
Valid until: ??Range:45
Semestr:Z,LCredits:
Completion:ZKLanguage:CS
Annotation
Cíl a zaměření:
Cílem předmětu je seznámit posluchače s modelováním mechanické odezvy tenkostěnných
konstrukcí s rovinnou i zakřivenou střednicí. Předmět je určen pro posluchače se základní
znalostí mechaniky poddajných těles.
Základní témata:
Tenkostěnná tělesa, východiska Reissner-Mindlinovy teorie skořepinového kontinua. Tenké
rotačně symetrické desky (dle Kirchhoffových předpokladů). Geometricky nelineární rotačně
symetrické tenké desky. Obdélníkové desky a metody jejich řešení (včetně přibližných).
Rotační a rotačně symetrické tenkostěnné skořepiny. Základy teorie obecných tenkostěnných
skořepin. Řešení skořepin MKP, výpočtové modely skořepin. Membránový stav skořepin.
Stabilita skořepin. Dimenzování skořepin.
Structure
Výpočtové modely desek. Kirchhoffovy rotačně symetrické desky. Geometricky nelineární rotačně symetrické tenké desky. Obdélníkové desky a metody jejich řešení (včetně přibližných). Výpočtové modely skořepin. Obecná teorie tenkostěnných skořepin. Rotační a rotačně symetrické tenkostěnné skořepiny. Skořepinové konstrukce. Membránový stav skořepin. Problematika dimenzování skořepin (vč. teorie přizpůsobení).
Structure of tutorial
Seznámit studenty s dalšími možnostmi řešení desek a skořepin v návaznosti na základní kurz pružnosti a pevnosti
Literarture
Šubrt L., Teorie desek a skořepin, ČVUT v Praze, 1982
Křupka, V.: Úvod do teorie skořepin pro konstruktéry, skripta, ČSVTS ? dům techniky Praha, 1978
Requirements
Základní kursy mechaniky, pružnosti a pevnosti.Matematika-analýza
Keywords
kruhové desky, obdélníkové desky, skořepinové konstrukce
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - print date: 21.7.2024, 0:08 © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)