ANALÝZA A OPTIMALIZACE KONSTRUKCÍ (W11OZ001)
Katedra:odbor pružnosti a pevnosti ()
Zkratka:AOKSchválen:18.01.2021
Platí do: ??Rozsah:39P+39C
Semestr:Kredity:
Zakončení:ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Cílem je seznámení se s moderními metodami analýzy a optimalizace elastických i neelastických konstrukcí. Zejména s optimalizací rozměrů, tvaru, topologie a vnitřní struktury s ohledem na typ použitého materiálu, jeho struktury, případně technologie výroby.
Návrhový cyklus výrobku, návaznost na použitý materiál a technologie
Metodologický postup konstruování a konstrukční optimalizace
Vektorové a energetické metody analýzy konstrukcí
Základy matematické teorie optimalizace
Optimalizace rozměrů, tvaru, topologie a vnitřní struktury
Maximalizace tuhosti poddajných těles,
konstrukce minimální hmotnosti a konstrukce o stálém napětí
Inteligentní konstrukce, bezkloubové mechanismy
Konstrukce s předepsanými charakteristikami v daném směru
Inverzní optimalizační úlohy
Osnova
Literatura
E. Hájek, P. Reif, F. Valenta: Pružnost a pevnost, učebnice, SNTL 1988
Roubíček, T.: Relaxation in Optimization Theory and Variational Calculus. Walter de Gruyter. 1997.
Allaire, G.: Shape Optimization by the Homogenization Method. Springer. 2002.
M. Leary: Materials and Design, 98: 344-357, 2016
M. Orme: Journal of Mechanical Design, 10:139, 2017
T. Mareš: Konstrukční optimalizace, skriptum, CVUT, Praha 2007.
Mareš, T.: Fibre composite optimization. Bulletin of Applied Mechanics. 2009, 5(18), 37-43. ISSN 1801-1217.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 16.6.2024, 21:43 © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)