česky  čs
english  en
MECHANIKA KOMPOZITNÍCH MATERIÁLŮ (W11OZ003)
Katedra:odbor pružnosti a pevnosti ()
Zkratka:MKMSchválen:18.01.2021
Platí do: ??Rozsah:9P+39C
Semestr:Kredity:
Zakončení:ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Seznámit studenty s problematikou mechanicky kompozitních materiálů a analýzy konstrukčních dílů z kompozitních materiálů.
Vlastnosti a zvláštnosti kompozitních materiálů, vztahy pro napjatost a přetvoření.
Zobecněný Hookeův zákon, případy symetrií materiálových vlastností, transformační rovnice.
Tuhost ortotropní vrstvy kompozitu.
Analýza napjatosti a přetvoření vícevrstvého kompozitu při základních způsobech zatížení.
Mikomechanika kompozitních materiálů.
Mezní stavy a porušení kompozitů.
Lomová mechanika u kompozitů.
Únava a životnost kompozitových součástí.
Experimentální vyšetřování napjatosti součástí z kompozitních materiálů.
Vlivy konstrukce, okraje, změny geometrie, optimalizace skladby.
Teplotní namáhání vláknových kompozitů
Analýza sendvičových nosníků a desek
Osnova
Literatura
Laš, V.: Mechanika kompozitních materiálů, ZČU v Plzni, Plzeň, 2008.
Gay, D.: Composite Materials Design and Applications, CRC Press, Boca Raton, 2014.
Barbero, E. J.: Finite Element Analysis of Composite Materials. CRC Press,2008.
Herakovitch, C. T.: Mechanics of Fibrous Composites, John Wiley&Sons, 1998.
Kaw, A. K.: Mechanics of Composite Materials, CRC PReess, 1997.
Tsai, S.W. ed: Strength&Life of Composites. Stanford University, 2008
Kollár, L.P., Springer, G.S.: Mechanics of Composite Structures, Cambridge University Press, New York, 2003.
Šejnoha, M., Zeman, J.: Micromechanics in Practice, WIT Press, Southampton, 2013.
Kassapoglou, Ch.: Design and Analysis of Composite Structures With Application to Aerospace Structures, Wiley and sons, Chichester, 2013.
Mareš, T.; Jiran, L.: Using Fourier and Taylor series expansion in semi-analytical deformation analysis of thickwalled isotropic and wond composite structures. Applied and Computational Mechanics. 2016, 10 (2016) (1), 27-48. ISSN 1802-680X.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)