česky  čs
english  en
MECHANIKA KONTINUA (W11OZ004)
Katedra:odbor pružnosti a pevnosti ()
Zkratka:MKSchválen:18.01.2021
Platí do: ??Rozsah:52P+26C
Semestr:Kredity:
Zakončení:ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Kinematika: Lagrangeovský a Eulerovský popis, deformační gradient.
Kinematika: mutliplikativní rozklad, tensory deformace.
Kinematika: materiálová derivace, rychlostní gradient.
Základní zákony: zachování hmotnosti, hybnosti, momentu hybnosti.
Základní zákony: 1. a 2. zákon termodynamiky.
Základní zákony: Clausiova-Duhemova nerovnost, disipační nerovnost.
Mechanika pevné fáze: vázaná úloha termoelasticity a vedení tepla při velkých deformacích.
Mechanika pevné fáze: hypoelasticita, objektivní derivace (Jaumann, Green-Naghdi, Oldroyd).
Mechanika tekutin: nevazké proudění (Euler).
Mechanika tekutin: šokové vlny (Hugoniot).
Mechanika tekutin: vazké proudění (Newton-Stokes, Navier-Stokes, Reynolds).
Více než 120 řešených příkladů.
Osnova
Literatura
B Brdička, M., Samek, l., Sopko, B.: Mechanika kontinua, Academia, 2011
Reddy J.N.: An introduction to continuum mechanics: with applications., New York: Cambridge Univ. Press, 2008.)
G. T. Mase, G. E. Mase: Continuum mechanics for engineers. CRC Press/Taylor & Francis, 2010 (G. E. Mase:
Continuum mechanics for engineers
Itskov, M.:Tensor algebra and tensor analysis for engineers: with applications to continuum mechanics. Springer, 2015.
Chandrasekharaiah, D.S., Lokenath Debnath: Continuum Mechanics. Academic Press, San Diego 1994.
Gurtin, M.E.: An Introduction to Continuum Mechanics. Academic Press, San Diego 1981.
Červ, J., Plešek, J.: Implicit and explicit secular equations for Rayleigh waves in two-dimensional anisotropic media. J. Wave Motion, 50, pp. 1105-1117, 2013.
Kolman, R., Plešek, J., Červ, J., Okrouhlík, M., Pařík, P.: Temporal-spatial dispersion and stability analysis of finite element method in explicit elastodynamics. Int. J. Numer. Meth. Engrg., 106, pp. 113-128, 2016.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)