NAMÁHÁNÍ A STABILITA TENKOSTĚNNÝCH KONSTRUKCÍ (W11OZ005)
Katedra:odbor pružnosti a pevnosti ()
Zkratka:NSTKSchválen:18.01.2021
Platí do: ??Rozsah:52P+26C
Semestr:Kredity:
Zakončení:ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Cílem předmětu je rozšířit základní znalosti získané v navazujícím magisterském studiu v oblasti návrhu a výpočtu tenkostěnných konstrukcí při různých způsobech namáhání včetně sestavení zjednodušeného modelu a jeho verifikace.
Klasifikace tenkostěnných konstrukcí z hlediska geometrie, uložení, zatížení a namáhání. Reissner-Mindlinova a Kirchhoffova hypotéza. Analytická teorie válcových, kuželových, kulových a anuloidových skořepin a jejich
napojení.
Teorie ohybu tenkých desek. Rovnice rovnováhy v kartézských a polárních souřadnicích a jejich řešení pro kruhové a obdélníkové desky. Uvážení membránových namáhání. Uvážení velkých deformací.
Ohyb, smyk a krut otevřených a uzavřených tenkostěnných nosníků, středisko smyku, deplanační teorie a
stísněný.krut.
Teplotní napětí v tenkostěnných konstrukcích.
Pojem kritického zatížení v diskrétních soustavách a kontinuu. Eulerovo řešení ztráty stability tenkých prutů, uvážení imperfekcí a inelastické materiálové odezvy. Kombinace ohybu a tlaku, pružnost druhého řádu.
Energetická metoda řešení, přibližné metody, víceparametrické soustavy při řešení ztráty stability.
Stabilita desek, vyztužených panelů, prstenců, skořepin a válcových trub. Lokální ztráta stability.
Praktické aplikace tenkostěnných skořepin: nádrže, tlakové nádoby, potrubí, kolena, odbočky, aplikace na letadlové a dopravní konstrukce (nosné tenkostěnné konstrukce s otevřeným a uzavřeným profilem jednoduchým či vícenásobným).
Aplikace maticových metod a metody konečných prvků.
Osnova
Literatura
M. Munawar Chaudhri:.Mechanical behavior of materials. Trans Tech Publications. 2010, 978-0-878-49214-05
J. Loughlan ed.: Thin-Walled Structures, Elsevier Ltd., 2015, ISSN: 0263-8231
V.I.Slivker and A.V.Perelmuter: Handbook of Mechanical Stability in Engineering, Bull Ridge Publishing,
Virginia,2006
Singer, J., Arborcz J., Weller T. : Buckling Experiments (experimental Methods in Buckling if Thin-Walled
Structures., Vol.2.John Wiley&Sons, 2002.
Reddy, J.N.: Theory and Analysis of Elastic Plates and Shells. CRC Press, 2006, ISBN 084938415X
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 19.7.2024, 8:28 © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)