česky  čs
english  en
TEORIE PLASTICITY A VELKÝCH DEFORMACÍ (W11OZ009)
Katedra:odbor pružnosti a pevnosti ()
Zkratka:TPVDSchválen:18.01.2021
Platí do: ??Rozsah:39P+39C
Semestr:Kredity:
Zakončení:ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Předmět je zaměřen jako obecný úvod do nelineární mechaniky tuhé fáze se speciálním zaměřením na výklad plastických
jevů.
Model kontinua - základní zákony
Lagrangeovský a Eulerovský popis
Deformační gradient - mutliplikativní rozklad
Tensory deformace, Tensory napětí
Materiálová derivace
Rychlostní gradient
Objektivní derivace (Jaumann, Green-Naghdi, Oldroyd)
Pracovní diagramy, Konstitutivní vztahy
Podmínky plasticity
Křivky napětí vs. Deformace
Teorie tečení, Modely zpevnění
Nelineární MKP
Osnova
Literatura
Dunne, F., Petrinic, N. Introduction to Computational Plasticity, Oxford University Press, 2005.
Khan, A.S., Huang, S., Continuum Theory of Plasticity, Wiley & Sons, 1995.
Bathe, K.J. Finite Element Procedures, Prentice-Hall, 1996.
Belytschko, T. et al. Nonlinear Finite Elements for Continua and Structures. Wiley & Sons, 2014.
Plešek, J., Feigenbaum, H.P., Dafalias, Y.F.: Convexity of yield surfaces with directional distortional hardening.
ASCE J. Eng. Mech., 136, No. 4, pp. 477-484, 2010.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)