TEORIE PRUŽNOSTI (W11OZ010)
Katedra:odbor pružnosti a pevnosti ()
Zkratka:TPSchválen:18.01.2021
Platí do: ??Rozsah:52P+26C
Semestr:Kredity:
Zakončení:ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Předmět shrnuje základy teorie pružnosti a její aplikaci na vybrané případy technické mechaniky
Silové účinky. Stavy napjatosti. Složky deformací. Hokeův zákon.
Systém indexových označení. Rovinný stav napjatosti. Napjatost v bodě tělesa.
Deformace v bodě tělesa. Mohrovy kružnice. Diferenciální rovnice rovnováhy.
Rovnice kompatibility. Okrajové podmínky. Funkce napětí.
Rovinné úlohy v pravoúhlých souřadnicích. Saint-Venantův princip. Stav napjatosti a přetvoření nosníků.
Použití Fourierovy řady. Rovinné úlohy v polárních souřadnicích. Symetrické rozdělení napětí.
Křivé pruty. Experimentální metody. Obecné teorémy - variační principy.
Princip superpozice. Deformační energie. Princip virtuální práce. Castigliánova věta.
Jednoznačnost řešení úloh teorie pružnosti. Bettiho věta o vzájemnosti. Prostorové úlohy teorie pružnosti.
Krut nekruhových průřezů. Hydrodynamická analogie. Airyho funkce napětí.
Desky. Stabilita konstrukcí. Teplotní napětí.
Věta o vzájemnosti v termoelasticitě. Šíření vln ve spojitém prostředí. Metoda konečných prvků - principy.
Osnova
Literatura
Sadd Martin H.: Elasticity : Theory, Applications, and Numerics, Elsevier, 2004.
Theory of Elasticity and Stress Concentration, John Wiley and Sons. 2016
Bathe, K.J. Finite Element Procedures, Prentice-Hall, 1996.
Belytschko, T. et al. Nonlinear Finite Elements for Continua and Structures. Wiley & Sons, 2014.
Gabriel, Dušan - Kopačka, Ján - Plešek, Jiří - Ulbin, M: Finite element contact-impact algorithm in explicit transient analysis. Engineerimg Mechanics 2012. Prague: ITAM AS CR, v. v. i., 2012 - (Náprstek, J.; Fischer, C.), s. 317-321. ISBN 978-80-86246-40-6.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 18.6.2024, 7:37 © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)