Nelineární elasticita (W11T003)
Katedra:ústav mechaniky, biomech.a mechatr. (12105)
Zkratka:Schválen:15.12.2016
Platí do: ??Rozsah:
Semestr:Kredity:
Zakončení:ZKJazyk výuky:CS
Anotace
kinematika deformací; vliv formulace popisu na míry napětí; bilanční rovnice, hyperelasticita, anizotropní chování nelineárních materiálů, skalární funkce více tenzorových proměnných, viskoelasticita jako poškození elastického chování, Mullinsův effekt.
Osnova
Literatura
Holzapfel G.A. (2000) Nonlinear solid mechanics: A continuum approach for engineering. John Wiley and Sons, Chichester.
Itskov M. (2009) Tensor algebra and tensor analysis for engineers: With applications to continuum mechanics. Springer-Verlag, Berlin, second edition.
Saccomandi G., Ogden R.W. (2004) Mechanics and thermomechanics of rubberlike solids, CISM courses and lectures vol. 452. Springer-Verlag, Wien.

Ogden R.W. (1997) Non-linear elastic deformations. Dover Publications, Mineola.
Taber L.A. (2002) Nonlinear theory of elasticity: Applications to biomechanics. World Scientific, New Jersey.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 31.5.2023, 17:19 © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)