FENOMENOLOGICKÉ MODELY MEZNÍCH STAVŮ PORUŠOVÁNÍ KONSTRUKCÍ (W11TZ001)
Katedra:odbor pružnosti a pevnosti ()
Zkratka:FMMSSchválen:18.01.2021
Platí do: ??Rozsah:65P
Semestr:Kredity:
Zakončení:ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Cílem předmětu je seznámit posluchače s fenomenologickým popisem základních mezních stavů zejména strojních konstrukcí.
Základy fenomenologických popisů mechanické odezvy materiálů (kontinuum, elastická inelastická odezva).
Heterogenní materiály, homogenizace, kritéria porušení.
Modely plasticity pro monotónní zatěžování.
Numerické metody při aplikaci modelů plasticity a identifikace jejich parametrů.
Základy mechaniky poškození kontinua, aplikace na kovy a kompozity.
Modely tvárného porušení kovů.
Modely křehkého porušení. Lineární lomová mechanika.
Aplikace lomové mechaniky.
Tečení kovů za vysokých teplot, základní rovnice při creepu, pevnostní charakteristiky.
Modely popisu cyklické plasticity, viskoplasticita.
Vysokocyklová a nízkocyklová únava.
Predikce pevnosti a životnosti při komplexním zatěžování.
Osnova
Literatura
Naumenko, K., Altenbach, H.: Modeling high temperature materials behavior for structural analysis. Switzerland: Springer, 2016. Advanced structured materials, v. 28. ISBN 9783319316291.
Betten, Josef. Creep mechanics. 3rd ed. Berlin: Springer, 2008.
Voyiadjis G. Z., Kattan, P. I.: Advances in damage mechanics. 2nd ed. Elsevier, 2006. ISBN-13: 978-0-08044688-2
LeMaitre, J. -Lemaitre J: Handbook of Materials Behavior Models. Elsevier, 2001.
Kojić, M.; Bathe, K. J. Inelastic Analysis of Solids and Structures. Berlin : Springer-Verlag, 2005.
Ward, I. M.; Sweeney, J. An Introduction to the Mechanical Properties of Solid Polymers. 2nd ed. Chichester: John Wiley & Sons Ltd, 2004. 382 s. ISBN 0-471-49z626-X
Dowling, N. E.: Mechanical behavior of materials.3nd ed., Pretice-Hall Int., 2007
Viswanathan R: Damage Mechanisms and Life Assessment of High-Temperature Components. A S M International, 1988.
Španiel, M. at all: Calibration of fracture locus in scope of uncoupled elastic–plastic-ductile fracture material models. Advances in Engineering Software. 2014, 76(0), s. 95-108. ISSN 0965-9978.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 20.7.2024, 20:54 © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)