česky  čs
english  en
Termodynamika kontinua (W12E001)
Katedra:ústav mech. tekutin a termodyn. (12112)
Zkratka:Schválen:16.05.2007
Platí do: ??Rozsah:3P+0C
Semestr:Z,LKredity:
Zakončení:ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Termodynamické veličiny, stav systému - I. zákon termodynamiky. Termodynamický proces, entropie - II. zákon termodynamiky. Principy konstitutivní teorie reálných materiálů. Důsledky principu časové nevratnosti procesu a principu maximální pravděpodobnosti stavu. Konstitutivní vztahy pro termoviskoelastické těleso, termoviskoelastickou tekutinu a termodynamické podmínky stability jejich stavů. Klasická nerovnovážná termodynamika, princip minimální disipace energie a minimální produkce entropie. Rozšířená nerovnovážná termodynamika, zobecněná definice entropie pro lokálně nerovnovážné stavy.
Osnova
1. Defomace elementů křivek, ploch a objemů. Podmínky kompatibility. Materiálová derivace skalárů, vektorů a tenzorů. Materiálové křivky, plochy a objemy. Materiálová derivace integrálů, Helmholtzovy věty. Extenzivní a intenzivní veličiny a zákony bilance.
2. Termodynamické veličiny, stav systému - I. zákon termodynamiky. Termodynamický proces, entropie - II. Zákon termodynamiky. Principy konstitutivní teorie reálných materiálů. Důsledky principu časové nevratnosti procesu a principu maximální pravděpodobnosti stavu. Konstitutivní vztahy pro termoviskoelastické těleso, termoviskoelastickou tekutinu a termodynamické podmínky stability jejich stavů.
3. Klasická nerovnovážná termodynamika, princip minimální disipace energie a minimální produkce entropie. Rozšířená nerovnovážná termodynamika, zobecněná definicie entropie pro lokálně nerovnovážné stavy.
Literatura
F.Maršík : Termodynamika kontinua, Academia, Praha, 1999
Klíčová slova
Termodynamika kontinua, zákony bilance, princip časové nevratnosti, princip maximální pravděpodobnosti stavu, nerovnovážná termodynamika
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)