Termodynamika kontinua (W12E001)
Departments:ústav mech. tekutin a termodyn. (12112)
Abbreviation:Approved:16.05.2007
Valid until: ??Range:3P+0C
Semestr:Z,LCredits:
Completion:ZKLanguage:CS
Annotation
Termodynamické veličiny, stav systému - I. zákon termodynamiky. Termodynamický proces, entropie - II. zákon termodynamiky. Principy konstitutivní teorie reálných materiálů. Důsledky principu časové nevratnosti procesu a principu maximální pravděpodobnosti stavu. Konstitutivní vztahy pro termoviskoelastické těleso, termoviskoelastickou tekutinu a termodynamické podmínky stability jejich stavů. Klasická nerovnovážná termodynamika, princip minimální disipace energie a minimální produkce entropie. Rozšířená nerovnovážná termodynamika, zobecněná definice entropie pro lokálně nerovnovážné stavy.
Structure
1. Defomace elementů křivek, ploch a objemů. Podmínky kompatibility. Materiálová derivace skalárů, vektorů a tenzorů. Materiálové křivky, plochy a objemy. Materiálová derivace integrálů, Helmholtzovy věty. Extenzivní a intenzivní veličiny a zákony bilance.
2. Termodynamické veličiny, stav systému - I. zákon termodynamiky. Termodynamický proces, entropie - II. Zákon termodynamiky. Principy konstitutivní teorie reálných materiálů. Důsledky principu časové nevratnosti procesu a principu maximální pravděpodobnosti stavu. Konstitutivní vztahy pro termoviskoelastické těleso, termoviskoelastickou tekutinu a termodynamické podmínky stability jejich stavů.
3. Klasická nerovnovážná termodynamika, princip minimální disipace energie a minimální produkce entropie. Rozšířená nerovnovážná termodynamika, zobecněná definicie entropie pro lokálně nerovnovážné stavy.
Literarture
F.Maršík : Termodynamika kontinua, Academia, Praha, 1999
Keywords
Termodynamika kontinua, zákony bilance, princip časové nevratnosti, princip maximální pravděpodobnosti stavu, nerovnovážná termodynamika
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - print date: 20.6.2024, 2:27 © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)