česky  čs
english  en
Turbulence v atmosféře (W12G002)
Katedra:ústav mech. tekutin a termodyn. (12112)
Zkratka:Schválen:16.05.2007
Platí do: ??Rozsah:3P+0C
Semestr:ZKredity:
Zakončení:ZKJazyk výuky:CS
Anotace

Osnova
Úvod - zavedení pojmu turbulence, historie, základní vlastnosti.
Teorie pohybu tekutin - dynamický systém (Lorenzův model), buněčné modely, kinetický popis, kontinuum.
Statistický popis turbulence, Reynoldsovy podmínky, pohybové rovnice, rovnice kontinuity v aproximaci mělké vody, problém uzávěru, korelace vyšších řádů, teorie turbulence.
Homogenní a izotropní turbulence - vlastnosti, korelační tenzor, pohybové rovnice.
Turbulentní difúze - Lagrangeova analýza.
Modely turbulence - algebraické (Prandtlova teorie přenosu hybnosti, Taylorova teorie přenosu vířivosti, von Kármánova podobnostní teorie), jednobodové modely (k-epsilon).
Literatura
H.Tennekes, J.L.Lumley: A First Course in Turbulence, The MIT Press, Cambridge, Mass, (1972),
H.A.Panofsky, J.A.Dutton: Atmospheric Turbulence, John Wiley and sons, (1984),
R.S.Azad: The Atmospheric Boundary Layer for Engineers, Kluwer Academic Publishers (1993),
Z. Jaňour.: Modelování mezní vrstvy atmosféry, Karolinum (2001).
References:
H.Tennekes, J.L.Lumley: A First Course in Turbulence, The MIT Press, Cambridge, Mass, (1972),
H.A.Panofsky, J.A.Dutton: Atmospheric Turbulence, John Wiley and sons, (1984),
R.S.Azad: The Atmospheric Boundary Layer for Engineers, Kluwer Academic Publishers (1993),
Z. Jaňour.: Modelování mezní vrstvy atmosféry, Karolinum (2001).
Klíčová slova:
Turbulence, atmosféra, pohybové rovnice, turbulentní difúze, modely turbulence.
Turbulence, Atmosphere, Equations of Motion, Turbulent Diffusion, Turbulence Models.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)