Anemometrické metody ve strojírenství (W12O001)
Departments:ústav mech. tekutin a termodyn. (12112)
Abbreviation:Approved:16.05.2007
Valid until: ??Range:3P+0C
Semestr:Z,LCredits:
Completion:ZKLanguage:CS
Annotation
Metody měření využívající laserů. Základy sběru dat a zpracování signálů. Statistické metody. Metody vzorkování.
Structure
Teoretická část:
Měření metodou PIV, historický vývoj a stav současné měřicí techniky. Uspořádání měření pro 2D experiment. Rozdíly v jednotlivých metodách, možné komplikace při měřeních a jejich odstraňování, Měření teplot a koncentrací metodou PLIF.
Structure of tutorial
Praktická část:
Měření velikosti částic metodou IPI. V praktické části bude ukázáno PIV měření paralelního proudu mezi dvěma deskami. Praktická výuka se systémem PIV a Low Cost PIV. Zpracování signálu a porovnání s teoretickou závislostí.
Literarture
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - print date: 28.5.2024, 15:59 © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)