česky  čs
english  en
Vnitřní aerodynamika při vysokých rychlostech (W12O005)
Katedra:ústav mech. tekutin a termodyn. (12112)
Zkratka:Schválen:16.05.2007
Platí do: ??Rozsah:3P+0C
Semestr:ZKredity:
Zakončení:ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Hlavním cílem předmětu Vnitřní aerodynamika při vysokých rychlostech je připravit vysoce kvalifikované odborníky - specialisty - pro výzkum, v němž má proudění stlačitelné tekutiny významné místo. Předmět se zabývá dílčími problémy proudění stlačitelné tekutiny a je zaměřen na speciální jevy při proudění plynů a par.
Osnova
Termofyzikální vlastnosti plynů a par. Proudění plynů a jevy při proudění stlačitelné tekutiny. Transsonické proudění. Aerodynamické ucpání. Rázové vlny v transsonickém a supersonickém proudovém poli. Průtok plynů v kanálech. Odtržení proudu. Transsonická nestabilita. Průtok plynů v kanálech. Rovinné proudění stlačitelných tekutin. Šíření spojitých poruch v plynech. Výtoky plynů a par. Vírové struktury v proudovém poli. Obtékání odtokových hran. Proudění plynů a par v lopatkových mřížích. Metoda redukce dat. Modelování a podobnost při proudění stlačitelné tekutiny.
Osnova cvičení
Výpočty proudových polí stlačitelné tekutiny v kanálech. Měření proudění stlačitelné tekutiny. Vizualizace proudění stlačitelné tekutiny. Další témata dle aktuálních možností v laboratořích a u počítačů.
Literatura
A.H.Shapiro : The Dynamics and Thermodynamics of Compressible Fluid Flow, díl I a II, The Ronald Press Company, New York, 1954
J.D.Anderson, Jr. : Modern Compressible Flow, McGraw-Hill Publishing Company, New York, 1990
R.Dvořák : Transsonické proudění, Academia, Praha, 1988
R.Dvořák, K.Kozel : Matematické modelování v aerodynamics, Ediční středisko ČVUT, Praha, 1996
J.Amecke, P.Šafařík : Data Reduction of Wake Flow Measurements with Injection of an Other Gas, DLR FB 95-32, Göttingen, 1995
a další odborná a časopisecká literatura.
Požadavky
Účastníci kurzu budou provádět i samostatné domácí práce - studium, řešení úloh, protokoly, písemné tématické odborné pojednání, odborné vystoupení.
Klíčová slova
Proudění stlačitelné tekutiny, vysokorychlostní aerodynamika, termodynamika, proudění v kanálech, proudění v lopatkových mřížích, jevy v transsonickém proudovém poli.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)