česky  čs
english  en
Základy vnitřní aerodynamiky kompresorů, ventilátorů a čerpadel (W12T005)
Departments:ústav mech. tekutin a termodyn. (12112)
Abbreviation:Approved:16.05.2007
Valid until: ??Range:4P+0C
Semestr:ZCredits:
Completion:ZKLanguage:CS
Annotation
Structure
Základní rozdělení turbostrojů. Pracovní charakteristiky. Vstupní a výstupní hrdla, difuzory. Jednorozměrná teorie osového a odstředivého lopatkového stupně. Lopatkové mříže. Třírozměrné proudění.Subsonické a transsonické proudění v lopatkových řadách. Návrhové metody kompresorů, ventilátorů a čerpadel. Nestacionární proudění: pumpáž, rotující odtržení, kavitace. Měření charakteristik. Měření proudových polí v průtokových kanálech. Aplikace CFD při návrhu turbostrojů.
Literarture
Keywords
vnitřní aerodynamika, lopatkové stroje, kompresory, ventilátory, čerpadla, nestacionární proudění, návrh strojů.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)