Základy vnitřní aerodynamiky kompresorů, ventilátorů a čerpadel (W12T005)
Katedra:ústav mech. tekutin a termodyn. (12112)
Zkratka:Schválen:16.05.2007
Platí do: ??Rozsah:4P+0C
Semestr:ZKredity:
Zakončení:ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Osnova
Základní rozdělení turbostrojů. Pracovní charakteristiky. Vstupní a výstupní hrdla, difuzory. Jednorozměrná teorie osového a odstředivého lopatkového stupně. Lopatkové mříže. Třírozměrné proudění.Subsonické a transsonické proudění v lopatkových řadách. Návrhové metody kompresorů, ventilátorů a čerpadel. Nestacionární proudění: pumpáž, rotující odtržení, kavitace. Měření charakteristik. Měření proudových polí v průtokových kanálech. Aplikace CFD při návrhu turbostrojů.
Literatura
Klíčová slova
vnitřní aerodynamika, lopatkové stroje, kompresory, ventilátory, čerpadla, nestacionární proudění, návrh strojů.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 18.6.2024, 8:36 © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)